سلام تخمک عزیزم الان که این پستو دارم مینویسم تو مردی و کم کم جذب دیواره رحم میشی ....

چقدر دوست داشتم تو همون تخمکی باشی که قراره نی نی من باشی ...

چقدر برنامه ریزی ... .... چقدر .... ولی حیف که شرایط دست به دست هم داد که تو نتونی نی نی بشی ....

وضعیت زند ... م ملق در هواست ... نه خونم مشخصه نه وضعیت دندونام ...

حیف و صد حیف چقدر کیت تخمک گذاری گرفته بودم و روز به روز دنبال ... تا بفهمم کی میایی و فهمیدم ولی صد حیف که شرایط امون نداد که تو رو نگه دارم و عشق مادری رو نثارت کنم ...امید وارم تویی که از لحظه تولدم تا الان تو وجودم بودی و الان داری میری راضی باشی ..  

خدا حافظت باشه تخمک  کوچولوی من ...