پنل اس ام اس تحولی در ابزار اطلاع رسانی می باشد. در گذشته مشکل عدم دسترسی به افراد و یا دوری مسافت و… سبب می گشت در بسیاری از موارد از جمله در برقراری ارتباط و اطلاع رسانی سریع انسان ها دچار مشکلات زیادی شوند. اما امروزه با تحولی نوین در ابزارهای اطلاع رسانی و با توجه به ویژ ... های آن از جمله سرعت انتقال، تنوع مطلب و ارزان بودن و… به راحتی بتوان آن را در اختیار مخاطبان قرار داد. پنل اس ام اسنیز یکی از انواع سیستم های پیشرفته جهت برقراری ارتباط وسیع می باشد. پنل اس ام اس در واقع سیستمی است که قابلیت ارسال و دریافت پیام های متنی به تلفن های همراه را دارد. متن های ارسالی می تواند شامل بخش هایی از جمله کلمات، اعداد و یا به شکل ترکیبی از الفبا و اعداد باشد. در مورد تاریخچه اجرای آن می توان گفت اولین پیام کوتاه نیز در december19922 از یک رایانه شخصی به یک تلفن همراه و بر روی شبکه vodafone gsmدر کشور انگلیس ارسال شد.

پنل اس ام اس تحولی در ابزار اطلاع رسانی