مقاله بررسی علل ناخن جویدن ک ن

                                                         پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی


آنچه در این مقاله خواهید خواند:

چکیده

مقدمه

تعریف اختلال یا مشکل رفتاری

تعریف اختلال عادتی

تعریف بازداری

انواع بازداری

آشفتگی های حرکتی    اختلالات حرکتی قالبی

ویژگی های اختلالات رفتاری

عوامل موثر در ایجاد اختلالات رفتاری

سبب شناسی

علل ناخن جویدن

سن شیوع

نظریه های مربوط به اختلال عادی ناخن جویدن

ملاک های تشخیص ناخن جویدن

واکنش والدین در مقابل ناخن جویدن کودک

والدین برای کمک به کودک چه کارهایی باید انجام دهند؟

والدین چه کارهایی را نباید انجام دهند؟

رابطه شیردادن به کودک و ناخن جویدن

ارتباط ناخن جویدن با مکیدن شست

عوارض ناخن جویدن

عوامل موثر در پیدایش ناخن جویدن

مراحل ترک عادت ناخن جویدن

پیشگیری و درمان

پیشنهادات

منابع ومآخذ

 

 

بخشی از مقدمه مقاله بررسی ناخن جویدن:

انسان در روند رشد و تحمل خود با محرکها و مسائل متفاوتی برخورد می کند و در برابر هر کدام از آنها به واکنش و اتخاذ تصمیم ویژه ای می پردازد. گاهی به خاطر شدت محرک خارجی و محدودیت تجربه به پرخاشگری و رفتارهای ایذایی پرداخته و گاهی در برابر ان عقب نشینی کرده و با استفاده از مکانیزم های دفاعی به توجهی و دلیل تراشی رفتار خود می پردازد.

یکی از مشکلات فراوان دوره کودکی و نوجوانی ناخن جویدن می باشد که درصدی از افراد را مبتلا ساخته و قدرت سازگاری را از آنان سلب نموده است دراین مقاله به این موضوع یعنی ناخن جویدن پرداخته و علل و عوامل آن را مورد بررسی قرار می دهیم و به والدین و افراد مبتلا راههای پیشگیری و درمان را ارائه می دهیم.

ضمن این که در ناخن جویدن سن شیوع، سبب شناسی نظریه های مربوط به ناخن جویدن ، ملاک های تشخیصی، ویژگی های افراد و نحوه برخورد والدین را هم مختصراً توضیح می دهیم انشاء ا… که مفید واقع شود.

مقدمه

کودک لوحی سفید یا کت نانوشته می باشد که پس از تولد، به اندازه یک دنیا می تواند مطلب در خود جای می دهد به همین دلیل مادر بودن و پدر بودن مسئولیتی سنگین دارد.

زیرا فرزند در دوران نوزادی آسیب پذیر و در دوران کودکی پردغدغه ودر دوران نوجوانی حساس و در ایام شباب هیجانی و پر مدعا خواهد بود. هریک از این ادوار زندگی نیاز یه یک سلسله آکاهی هایی دارد که والدین باید از ان کم و بیش آگاه باشند.

مطالعه در مورد ک ن روشن ساخته است که ک ن سالم از رشد و پیشرفت بهتری در ب مهارتها و استفاده از ابزارهای استعداد، لذت برده و استفاده می کنند.

از آن جایی که کودک موجودی است که به هر سازگاری یا ح تعادل یا س ی که دست می یابد به شدت چنگ می زند تا خود را مطرح سازد، پس والدین باید کاملاً مراقب اوضاع و احوال او باشند و برای این مراقبت به ابزارهای اساسی و آگاهی ها مفید ارزشی، نیاز مبرم دارند تا بتوانند به خوبی مسیر زندگی کودکشان را ترسیم کنند.

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۳۵

                                                                       

نیوفای با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت مراحل ید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)