بنویس یا برات می نویسن

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ بنویس یا برات می نویسن خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان بنویس یا برات می نویسن برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

خلاصه جزوه داوری تجاری بین المللی _ حامد هاشمی سوقه

انتظار می رود دانشجو در پایان این فصل بتواند به این سئوالها پاسخ گوید:

تعریف موافقتنامه داوری چیست؟

مبنای موافقتنامه داوری چیست؟

اولین شرط حل اختلاف از طریق داوری کدامست؟

اگر موافقتنامه داوری وجود نداشته باشد یا باطل باشد چه می شود؟

آیا موافقتنامه داوری موجد حق است یا مسقط حق؟ صلاحیت داوران چگونه تعیین می شود؟

رسیدگی داوری چه تفاوتی دارد با رسیدگی قضایی؟

اگر دادگاه حین رسیدگی متوجه شود میان طرفین موافقتنامه داوری وجود داشته چه باید کند؟

داوری نامه چیست؟

انواع موافقتنامه داوری کدامند؟

شرط داوری و قرارداد داوری چه ویژگی های مشترکی دارند؟

شرط داوری چیست و ناظر به چه زمانیست؟

انواع شرط داوری کدامست؟

آیا طرفین می توانند هم شرط داوری منعقد کنند هم قرارداد داوری؟

بیشتر موافقتنامه های داوری به شکل شرط داوریست یا قرارداد داوری؟ چرا؟

آیا شرط داوری مستقل از قرارداد تجاری است که در ضمن آن آمده است؟ چرا؟ قانون داوری تجاری بین المللی ایران در این مورد چه می گوید؟

چه تفاوتی وجود دارد میان شرط داوری و شرط ضمن عقد؟

قرارداد داوری چیست؟

شرط اعتبار موافقتنامه داوری چیست؟

اگر قانون یک کشور شکل شرط نفوذ موافقتنامه داوری را کتبی بودن قرار نداده باشد و امکان انعقاد موافقتنامه داوری شفاهی نیز وجود داشته باشد در حالیکه کنوانسیون نیویورک شرط نفوذ موافقتنامه داوری را مکتوب بودن قرار داده، در اینصورت تکلیف چیست؟

آیا موافقتنامه داوری (اعم از شرط داوری و موافقتنامه ارجاع به حکمیت) باید وما امضاء طرفین را داشته باشند؟

چرا کنوانسیون بر مکتوب بودن موافقتنامه داوری تاکید دارد؟

منظور از کتبی بودن موافقتنامه داوری چیست؟ آیا شامل ارتباطات الکترونیکی می شود؟

آیا موافقتنامه داوری (اعم از شرط داوری و موافقتنامه ارجاع به حکمیت) باید وما امضاء طرفین را داشته باشند؟

در صورتیکه انعقاد قرارداد بصورت ضمنی بوده باشد، تکلیف شرط داوری نهفته در آن قرارداد چه می شود؟

آیا ا امات خارج از قرارداد را نیز می توان در شرط داوری آورد و آن را موضوع داوری قرار داد؟

قاعده استاپل در داوری چیست؟

منظور از قابلیت حل و فصل بموجب داوری چیست؟

چه مواردی موجب بطلان موافقتنامه داوری می شوند؟

تاثیر مبهم بودن مندرجات موافقتنامه داوری چیست؟

تعارض در مفاد موافقتنامه داوری چه اثری بر اعتبار آن دارد؟

تاثیر اعتبار امر مختومه بر اعتبار موافقتنامه داوری را بگویید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرفصل ها:  

تعریف و هدف ، انواع موافقتنامه داوری، استقلال شرط داوری،اعتبار موافقتنامه داوری (کتبی بودن، رابطه حقوقی مشخص، ظرفیت رسیدگی توسط داوری را داشتن(، بطلان موافقتنامه (بطلان، عدم قابلیت اجرا) ، اثر نسبت به اشخاص ثالث

هدف:

طی موافقتنامه داوری طرفین توافق می کنند اختلاف را بصورت خصوصی و خارج از دادگاه حل و فصل نمایند.

موافقتنامه داوری عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص متعهد می شوند که اختلاف و دعاوی خود که تجاری و بین المللی هستند را به قضاوت یک یا چند شخص غیر از دادگاههای تی رجوع نمایند.

مبنای موافقتنامه داوری اصل قراردادی است. بنابراین طرفین با توافق یکدیگر میتوانند آنرا جرح و تعدیل نمایند.

اولین شرط برای حل اختلاف ناشی از رابطه حقوقی (معاملات تجاری بین المللی) از طریق داوری، توافق قبلی طرفین بر این امر است.

اگر قرارداد داوری موجود نباشد و یا باطل یا فسخ شود، داوری هم وجود نخواهد داشت.

بنابراین برخلاف شیوه رسیدگی قضایی که احتیاجی به توافق قبلی طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به دادگاه ندارد و هر یک از طرفین می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای رسیدگی به اختلاف را بنماید، برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری نیاز به توافق قبلی طرفین اختلاف می باشد و بجز در موارد استثنایی هیچ را نمی توان بدون رضایت او به پذیرش داوری وادار نمود.

بنابر این موافقتنامه داوری حاوی اسقاط یک حق مهم است و آن حق مراجعه به دادگاه (در مورد حل و فصل آن دعوای خاص) می باشد.

 اگر دادگاه هنگام رسیدگی به اختلاف ناشی از یک قرارداد تجاری متوجه شود در آن شرط داوری قید شده است یا طرفین طی موافقتنامه جداگانه ای توافق کرده اند موضوع را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مکلف است به صدور قرار عدم صلاحیت.

موافقتنامه داوری موجد حق نیز می باشد. بموجب موافقتنامه دواری طرفین آیین دادرسی، قانون حاکم، زمان مکان و زبان داوری و داوران را معین می سازند.

موافقتنامه داوری حدود و صلاحیت داوران را مشخص می کند.

در واقع در موافقتنامه داوری، طرفین نظام دادگستری خصوصی میان خود تعریف می نمایند.

در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی، تنظیم داوری نامه مقررشده است. داوری نامه، موافقت نامه داوری نیست بلکه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم شده است و به امضای طرفین و هیئت داوری می رسد و در آن اختلاف موردنظر روشن شده و محدوده صلاحیت هیئت داوری مشخص گردیده و طرفین می توانند هر موردی که در ارتباط با موضوعات مورد اختلاف آن هاست، در این داوری نامه درج نمایند.

انواع:

شرط داوری، قرارداد داوری.

شرط داوری و قرارداد داوری هر دو لازم الاجرا می باشند اما با وجود لازم الاجرا بودن با فوت و حجر طرفین زایل می گردند زیرا قایم به شخص هستند و به وراث ارث نمی رسند.

شرط داوری:

طرفین در قرارداد تجاری بین المللی خود در یک یا چند ماده ارجاع اختلافات احتمالی آتی به داوری را پیش بینی می نمایند. شرط داوری به معنای در نظر گرفتن داوری در مورد اختلافاتی است که هنوز بوجود نیامده اند و ممکن است در آینده بوجود آیند.

شرط داوری می تواند به صورت یکی از شروط یا بندهای قرارداد اصلی باشد یا در ضمن سندی مستقل درج شود و قرارداد به مفاد آن ارجاع دهد و یا به صورت یک شرط به قرارداد پیوست شود.

طرفین می توانند طی شرطی توافق بر ارجاع اختلاف راجع به قرارداد بنمایند سپس به تنظیم قرارداد داوری جداگانه اقدام کنند.

 

بیشتر موافقتنامه های داوری به شکل شرط داوریست چونکه بعد از حصول اختلاف، امکان رسیدن به توافق و تنظیم قرارداد داوری بسیار دشوار است. پس بهتر است هنگام تنظیم قرارداد تجاری، از همان  ابتدا و قبل از بروز اختلاف شرط داوری را در قرارداد مذکور گنجاند.

تفاوت شرط داوری و شرط ضمن عقد:

شرط داوری شرط ضمن عقد نیست زیرا

الف- این شرط ناظر به خود معامله و از ارکان موضوع معامله تلقی نمی گردد مانند شرایط مربوط به تسلیم یا اوصاف کالا.

ب- شرط داوری در مورد اختلاف احتمالی آینده است و بروز اختلاف در آینده قطعی نیست به این معنی که ممکن است میان طرفین اختلافی ناشی و مربوط به قرارداد رخ ندهد و هرگز داوری موضوعیت نیابد در حالیکه شروط ضمن عقد باید چه بصورت شرط نتیجه باشند چه صفت یا فعل، باید قطعی باشند و درج شرط ضمن عقدی که قطعی نباشد برخلاف مبانی عرفی و عقلی است.

ج- شرط داوری چون مستقل از قرارداد است نیاز به قصد انشاء جداگانه دارد در حالیکه قصد انشاء عقد نسبت به شرط ضمن عقد نیز موثر است و نیاز به قصد انشاء جدید نیست. در واقع طرفین قراردادی متضمن شرط داوریست هنگام انعقاد آن قرارداد، دو توافق را منعقد می سازند یکی توافق بر سر موضوع قرارداد و دیگری توافق بر سر حل اختلاف احتمالی آینده از طریق داوری.

استقلال شرط داوری:

شرط داوری هر چند در یک قرارداد تجاری درج می شود اما در بیشتر نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی دنیا بعنوان شرط مستقل در نظر گرفته می شود. اثر استقلال شرط داوری اینست که در صورت بی اعتبار بودن قرارداد تجاری، شرط داوری همچنان معتبر است. این ویژگی استقلال شرط داوری موجب می شود که داوران حتی در صورتیکه یک طرف ادعا نماید قرارداد تجاری از اساس باطل بوده یا طرف مقابل با حیله و تقلب وی را وادار به انعقاد آن قرارداد نموده یا اصولا از ابتدا توافقی وجود نداشته است، همچنان صلاحیت رسیدگی و حل موضوع را داشته باشند. به عبارت دیگر یک طرف قرارداد تجاری نمی تواند طرح این ادعا که قرارداد باطل است، از داوران سلب صلاحیت نماید. چون شرط داوری مستقل از قرارداد تجاری تلقی می گردد، در نتیجه هر گونه ادعا نسبت به بی اعتباری قرارداد اصلی از داوران سلب صلاحیت نمی کند.

ماده 16 ق د ت ب ایران می گوید شرط داوری موافقتنامه ای مستقل است و تصمیم داور یا داوران در مورد باطل بودن قرارداد تجاری اثری به شرط داوری مندرج در آن قرارداد ندارد.

اگر شرط داوری در قرارداد تجاری قید نشده باشد و اختلاف ناشی از آن قرارداد میان طرفین رخ دهد، طرفین می توانند قراردادی جداگانه تنظیم نموده و اختلاف را از طریق داوری حل و فصل نمایند. به این موافقتنامه، قرارداد داوری می گویند.

اعتبار موافقتنامه داوری:

موافقتنامه داوری ، یک قرارداد است. پس باید از اصول کلی قراردادها پیروی نماید. اصل اراده طرفین ایجاب می کند طرفین یک قرارداد، هنگام انعقاد آن دارای قصد و رضا باشند. وجود قصد و رضا هنگام انعقاد قرارداد داروی نیز ضروریست. برخی قوانین مثل کنوانسیون نیویورک برای اثبات وجود قصد و رضای طرفین هنگام انعقاد قرارداد داوری، طرفین را مکلف نموده اند به مکتوب نمودن قرارداد داوری و امضای آن. اهلیت طرفین نیز شرط است.

 

ویژگی اول برای اعتبار موافقتنامه داوری تجاری بین المللی ؛ مکتوب بودن

بموجب ماده 2 کنوانسیون نیویورک موافقتنامه داوری باید مکتوب، مربوط به یک رابطه حقوقی مشخص و موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل است. امروزه در قوانین کشورهای مختلف و مقررات بین المللی مثل اصول یونیدو، شکل خاصی برای قراردادها در نظر گرفته نشده و قراردادهای شفاهی، الکترونیکی یا از طریق فا منعقد شده معتبر هستند. در واقع توجه به تشریفات قراردادها رو به کاهش است. سئوال اینجاست که اگر قانون یک کشور شکل شرط نفوذ موافقتنامه داوری را کتبی بودن قرار نداده باشد و امکان انعقاد موافقتنامه داوری شفاهی نیز وجود داشته باشد در حالیکه کنوانسیون نیویورک شرط نفوذ موافقتنامه داوری را مکتوب بودن قرار داده، در اینصورت تکلیف چیست؟

رویه دادگاه ها بر این بوده است که فقط موافقتنامه های داوری کتبی را صحیح می دانند و قرار مدار شفاهی بین طرفین یا رجوع ضمنی طرفین به داوری را بعنوان موافقتنامه داوری نپذیرفته اند.

با توجه به اینکه کنوانسیون داوری نیویورک بیش از 140 کشور عضو دارد، اگر دادگاه داخلی یک کشور شرط کتبی بودن برای صحت موافقتنامه داوری را نپذیرد، رای مزبور در دادگاه های کشورهای دیگر قابلیت اجرا ندارد. به عبارت دیگر در این مورد، در صورت تضاد میان قوانین داخلی یک کشور عضو و مفاد کنوانسیون نیویورک، برتری با کنوانسیون نیویورک خواهد بود.

کنوانسیون نیویورک بر مکتوب بودن موافقتنامه داوری تاکید دارد زیرا از نظر اثباتی ، اثبات وجود چنین موافقتنامه ای ساده تر خواهد بود. ممکن است یکی از طرفهای قرارداد تجاری به نفع خود ببیند که موضوع بجای داوری از طریق دستگاه قضایی حل و فصل گردد لذا وجود موافقتنامه داوری را انکار نماید. اگر موافقتنامه داوری مکتوب باشد، امکان انکار برای طرفهای قرارداد نخواهد بود. لذا همیشه هنگام تنظیم موافقتنامه داوری به یاد داشته باشید که حتما این توافق به شکل مکتوب بوده و حتما امضای طرفین پای آن باشد.

منظور از کتبی بودن موافقتنامه داوری چیست؟

منظور از کتبی بودن مشخص است اما نکته در مساله امضای موافقتنامه داوری نهفته است. آیا موافقتنامه داوری (اعم از شرط داوری و موافقتنامه ارجاع به حکمیت) باید وما امضاء طرفین را داشته باشند؟ در کشورهای مخلتف رویه دادگاه ها متفاوت بوده است. دادگاه های برخی کشورها بر آنند که هم شرط داوری و هم موافقتنامه ارجاع به حکمیت نیاز به امضاء طرفین دارند تا موافقتنامه معتبر باشد. دادگاه های سویس اعلام می کنند زمانیکه طرفین یک موافقتنامه داوری اسناد مربوط به قرارداد تجاری را با یکدیگر مبادله می کنند این نشانه وجود قصد و رضای طرفین بوده و دیگر نیازی به امضاء آنها نیست. (توضیح آنکه در حقوق بین الملل و برخی نظامهای داخلی، تبادل اسناد مربوط به قرارداد یا معاهده یک روش اعلام اراده و رضایت قطعی در قبال آن معاهده یا قرارداد می باشد).

نتیجه بحث آنکه امروزه در اکثر کشورهای جهان وجود امضا در پای موافتنامه داوری ضروریست مگر آنکه طرفین اسناد مربوط به قرارداد را با یکدیگر مبادله کرده باشند که در اینصورت دیگر نیازی به وجود امضاء نیست.

سئوال دیگر در فرض انعقاد ضمنی قرارداد است. فرض کنیم یک طرف قرارداد تجاری، پیش نویس قرارداد که حاوی شرط داروی نیز است برای طرف مقابل ایمیل کند. طرف مقابل قبول صریح خود را اعلام ننموده و بجای پاسخ دادن به ایمیل، کالای موضوع قرارداد را برای طرف مقابل ارسال نماید. بدیهی است در این فرض قرارداد تجاری میان این دو شخص منعقد شده اما در مورد معتبر بودن شرط داوری تردید وجود دارد. در این فرض نه موافقتنامه داوری امضا شده و نه اسنادی میان طرفین رد و بدل شده. رویه دادگاه های بر آن بوده که قانون داخلی را بر مقررات نیویورک برتری داده یا با اعلان اینکه مقررات داوری تجاری بین المللی نیویورک مبهم، مجمل و کهنه هستند سعی کرده اند شرط داوری مندرج در یک قرارداد ضمنی را هم معتبر بدانند. در مقابل دادگاه های دیگری نیز بوده اند که چنین شرط داوری را معتبر نمی دانند. به هر حال 142 کشور عضو کنوانسیون نیویورک می باشند و قوانین داخلی هر یک راه حلهای مختلفی در مورد داوری تجاری دارند. بدیهی است ایجاد رویه های ی ان در این شرایط مشکل است.

کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد قوانین تجارت بین المللی (آنسیترال) اخیرا اقداماتی برای آپدیت کنوانسیون نیویورک انجام داده است.  آنسیترال در بحث تردید در مورد معتبر بودن موافقتنامه داوری در صورت عدم وجود امضاء طرفین به بند 1 ماده 7 کنوانسیون نیویورک استناد کرده و می گوید اگر قانون کشور محل انجام داوری موافقتنامه داوری را معتبر می دانست ولی تحت کنوانسیون نیویورک در مورد اعتبار موافقتنامه داوری تردید هایی وجود داشت، راه حل قانون داخلی کشور محل داوری قابل پذیرش است. نام این مقرره بند 1 ماده 7 را "حقوق مناسب تر" نامیده اند.

به عبارت دیگر اگر قوانین داخلی یک کشور مقررات مناسب تر و حقوق بیشتری برای طرفین شناسایی می کند، طبق تفسیر ماده 7 طرفین می توانند از آن حقوق بیشتر (مثل عدم نیاز به امضا موافقتنامه داوری) بهره مند گردند.

رویه کشورها در رابطه با معتبر بودن موافقتنامه داوری به دو گروه کلی تقسیم می شود:

الف- گروهی از کشورها که می گویند موافقتنامه داوری حتما باید مکتوب باشد اما در مورد ویژگی "مکتوب بودن" تعریف خاصی ارائه می کنند که می تواند شامل قراردادهای ضمنی نیز بشود.

ب- آن گروه از کشورها که می گویند نیازی نیست موافقتنامه داوری وما به شکل مکتوب باشد.

کشورهای گروه الف هر گونه "ضبط" شدن محتوای موافقتنامه داوری را به "مکتوب بودن" تلقی کرده اند. در این فرض امکان انعقاد موافقتنامه داوری بصورت ضمنی یا شفاهی وجود دارد. همچنین هیچ نیازی به امضای طرفین در موافقتنامه داوری نیست. در نظر این کشورها اگر قراردادی بصورت تلفنی منعقد شود یا صرفا با ایجاب یک طرف و قبول ضمنی طرف دیگر (مثل اینکه یک طرف انعقاد عقد را ایجاب نماید و طرف مقابل بجای پاسخ دادن مبیع را برای شخص ایجاب کنند ارسال کند) همچنان موافقتنامه داوری معتبر است.

کشورهای گروه ب تاکیدی بر کتبی بودن موافقتنامه داوری ندارند.

بموجب ماده 7 کنوانسیون نیویورک ارتباطات الکترونیکی (ایمیل، تلگرام، تل ، ف و ...) نیز می تواند ویژگی کتبی بودن موافقتنامه داوری را تامین نمایند. 

بنابراین اگر کشوری اصلاحیه بخش هفت کنوانسیون نیویورک و توصیه نامه آنسیترال در رابطه با ماده 7 کنوانسیون نیویورک را پذیرفته باشد، نیازی به وجود امضا در موافقتنامه داوری (شرط داوری، موافقتنامه ارجاع به حکمیت) نیست و بدون امضا نیز این موافقتنامه معتبر خواهد بود.

کنوانسیون نیویورک "کتبی بودن" را تعریف نکرده است. اگر یک قاضی تردید داشت که آیا ارتباطات الکترونیکی از قبیل ایمیل ، واتس آپ و ... کتبی تلقی می شوند یا خیر می تواند به کنوانسیون ارتباطات الکتریکی آنسیترال مراجعه کند. این کنوانسیون هنوز لازم الاجرا نشده ولی قضات می توانند بعنوان مدل و راهنما از آن استفاده کنند.

قاعده استاپل: بموجب فصل 5 کنوانسیون نیویورک اگر یک طرف قرارداد تجاری ادعاهایی را در رابطه با حل موضوع از طریق داوری مطرح کند و طرف دیگر بدون اینکه وجود موافقتنامه داوری را انکار کند، پاسخ ادعاهای مزبور را بدهد، در واقع وجود و کتبی بودن موافقتنامه داوری احراز شده است. این مقرره باعث می شود تا طرف منکر دیگر نتواند موافقتنامه داوری را زیر سئوال ببرد.

اگر شرط داوری در سندی جداگانه قید شده باشد و قرارداد تجاری به این سند بعنوان قسمتی از قرارداد اشاره نموده باشد، شرط داوری مزبور کتبی تلقی می گردد و معتبر می باشد.

 

ویژگی دوم برای معتبر بودن موافقتنامه داوری: وجود رابطه حقوقی معین

بموجب کنوانسیون نیویورک اختلاف طرفین باید بر پایه یک رابطه حقوقی معین باشد اعم از قراردادی یا غیر قراردادی. رابطه حقوقی غیر قراردادی مانند ا امات خارج از قرارداد. در نتیجه موافقتنامه داوری می تواند به گونه ای تنظیم گردد که نه فقط دعاوی ناشی از قرارداد بلکه هر رفتاری که به طرف مقابل خسارت وارد نماید یا مغایر اصول انصاف و عد باشد را نیز قابل حل و فصل بموجب داوری نماید. به همین دلیل تنظیم کنندگان قراردادهای داوری بجای اصطلاح "هر گونه اختلاف ناشی از قرارداد" ترجیح می دهند اصطلاح "تمامی اختلافات ناشی یا مرتبط با قرارداد" را در متن قرارداد داوری درج می نمایند. اصطلاح دوم نه تنها شامل رابطه قراردادی طرفین بلکه روابط غیر قراردادی آنها را نیز در بر می گیرد. خسارتی که یک طرف قرارداد، هنگام اجرای آن در نتیجه اتلاف تسبیب یا غصب به طرف دیگر وارد می کند یا بی عد ی و بی انصافی یک طرف هنگام اجرای قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتبط با قرارداد است ولی وما ناشی از قرارداد نیست.

فرض کنیم یک بنکدار در کشور چین با یک شرکت توزیع کالا (که آنرا شرکت ب می نامیم) در کشور امارات قراردادی برای توزیع کالا منعقد می کند. پس از مدتی بنکدار در کشور امارات اقدام به تاسیس یک شرکت توزیع کالا (شرکت ج) نموده و سعی می نماید کارکنان شرکت ب را ترغیب به استعفا کرده و آنها را در شرکت تازه تاسیس ج استخدام نماید تا از این طریق بتواند مشتری های شرکت ب را جذب نماید. اگر از این عملکرد بنکدار اختلافی رخ دهد، آن اختلاف ناشی از قرارداد نیست اما مرتبط با قرارداد می باشد. زیرا در قرارداد قید نشده بنکدار حق استخدام کارکنان و جذب مشتریان شرکت ب را ندارد رفتار بنکدار با قرارداد مرتبط است.

مندرجات موافقتنامه داوری بهتر است به گونه ای تنظیم گردند که هر گونه اختلاف ناشی از رابطه حقوقی (مستقیم و غیر مستقیم) را در بر گیرد.

 

ویژگی سوم برای معتبر بودن موافقتنامه داوری: قابلیت حل و فصل بموجب داوری

موضوعی را می توان به داوری ارجاع داد که قوانین کشور اجازه ارجاع آنها به داوری را داده باشد. در برخی کشورها مسائل کیفری، حضانت اطفال، مسایل مربوط به حقوق خانواده، ورش تگی و بیشتر مصادیق حقوق مالکیت معنوی قابل ارجاع  به داوری نیستند. تعداد موضوعاتی که قانونگذار حل و فصل آنها را بموجب داوری ممنوع کرده است بسیار کمتر از مواردیست که قابل ارجاع به داوری می باشند.

ویژگی چهارم برای معتبر بودن موافقتنامه داوری: فایده و قابلیت اجرا

بموجب ماده 2 کنوانسیون نیویورک، دادگاه باید دستور به اجرای رای داوری بدهد مگر آنکه موافقتنامه داوری باطل با غیرقابل اجرا باشد.

موافقتنامه داوری در موارد عدم اهلیت یکی از طرفین، اجبار و فریب و تقلب می تواند باطل باشد. همچنین ممکن است مندرجات موافقتنامه داوری به قدری مبهم باشد که نتوان به قصد طرفین پی برد. در این مورد نیز قرارداد داوری باطل است مگر آنکه دادگاه بتواند با مراجعه به اوضاع و احوال و تحقیق از طرفین به قصد و نیت واقعی آن ها پی ببرد.

در مورد عدم امکان اجرای رای داوری، اولین مورد اعتبار امر مختومه است. ممکن است همان دعوا میان همان طرفها نزد دادگاهی قبلا مطرح شده و رای صادر شده باشد. در چنین وضعی، رای داوری که مو بر رای دادگاه صادر شده امکان اجرا ندارد. همچنین ممکن است طرفین اینطور توافق کرده باشند که تا تاریخ معینی از انعقاد قرارداد اگر به داوری مراجعه نکنند، حق ارجاع موضوع به داوری برای طرفین یا یکی از آنها ساقط شود. در صورتیکه طرفین یا یکی از آنها پس از انقضای این مدت درخواست ارجاع موضوع به داوری را نماید، انجام داوری امکانپذیر نیست.

یکی دیگر از مواردیکه اجرای موافقتنامه داوری را غیر ممکن می سازد وجود تعارض در مفاد آنست بگونه ای که با مراجعه به موافقتنامه نمی توان بصورت قطعی پی برد که قصد طرفین حل و فصل اختلاف از طریق داوری بوده باشد. اگر طرفین هنگام انعقاد موافقتنامه داوری، شخص یا اشخاصی را بعنوان داورانتخاب کرده باشند که در آن هنگام فوت کرده یا در دسترس نیستند، امکان اجرای موافقتنامه داوری نخواهد بود. همچنین اگر محل داوری را طرفین جایی انتخاب کرده باشند که به دلیل بروز جنگ یا مناقشات امکان انجام داوری در آن محل ممکن نباشد، اجرای موافقتنامه داوری غیر ممکن می شود.

منبع :
برچسب ها : خلاصه جزوه داوری تجاری بین المللی _ حامد هاشمی سوقه - داوری ,موافقتنامه ,قرارداد ,طرفین ,وجود ,اختلاف ,موافقتنامه داوری ,کنوانسیون نیویورک ,قرارداد تجاری ,بودن موافقتنامه ,قرارداد داوری ,بودن موا?
خلاصه جزوه داوری تجاری بین المللی _ حامد هاشمی سوقه داوری ,موافقتنامه ,قرارداد ,طرفین ,وجود ,اختلاف ,موافقتنامه داوری ,کنوانسیون نیویورک ,قرارداد تجاری ,بودن موافقتنامه ,قرارداد داوری ,بودن موا?
what is climbing the maountains

“getting to the top has an unfortunate tendency to persuade people that the system is ok after all.” 
― alain de botton

منبع :
برچسب ها : what is climbing the maountains
what is climbing the maountains
what is climbing the maountains


“i’ve realized that at the top of the mountain, there’s another mountain.” – andrew garfield

منبع :
برچسب ها : what is climbing the maountains
what is climbing the maountains
what is climbing the maountains

“it’s not the mountain we conquer, but ourselves.

منبع :
برچسب ها : what is climbing the maountains
what is climbing the maountains
what is climbing the mountains

skiing in iran began at 1930s and now there are 19 ski resorts across the country. off-piste skiing in iran is limitless. dizin is the longest ski resort of iran and shemshak is the oldest one. moreover, darbandsar is the most modern resort and tochal is the highest one. these ski resorts are located at the same area near tehran. in these resorts the snow condition is awesome and dizin offers off-piste skiing opportunities for adventurers.

the lifts are old but in good condition and the slopes sometimes are not groomed well. the smaller resorts do not isfy the professionals and are mostly suitable for beginners and tire runners.

iran is a treasure for off-pist skiing regarding the fact that iran is a mountainous country and there are lots of peaks above 4000 meters. atouradvneture ski tour guides know the most challenging and less tried routes in these mountains for professional skiers and snowboarders.

ski season in iran is from january to march same as europe. the snow situation is the best on january and february. off-piste skiing is possible by the end of may.

iran is a safe place to visit and iranians are famous for their hospitality. on weekends the resorts are crowded so it is suggested to ski on working days i.e. urday to wednesday. strictly avoid skiing during nowrooz.

same as every mountainous country, avalanches are possible. there are safety patrols at the slopes but their services are so so. i remember once i was skiing at dizin heading from peak to the el that suddenly a beginner appeared from nowhere and hit me in the jaw with his shoulder. i and the beginner blacked out suddenly and after a while the medic appeared and asked if this is wednesday or who am i. then he provided me a lecturer on safety in mountains and left me alone in dizzy condition. if you use atouradventure services a medic will accompany you all the time and aid will be provided asap.

you can rent ski equipment at every ski resort for the price of 20 euros (more or less) and in tehran there are shops you can buy ski gear. the price of the ski gear in iran is higher than europe due to imposing import tariffs. if ski equipment are expensive and if you are just a visitor of iran and have no experience in skiing, no worries, just rent an inner truck tube and slide on the resort.

overall, iranians are kind towards foreigners and if you see a guy approached you excitedly, please don’t panic. he is only trying to practice english and polish his old dusty memories.

you don’t have enough money to visit iran? no problem. just find 10 people who are interested in visiting iran. form the team and contact us by [email protected].  because you could find 10 people then all your costs and expenses will become on us. then you can visit iran for free.

there are els at the resorts for the cost of 50 euros for a room per night and you can rent apartment in tehran also (120 euros more or less per night).

besides skiing you can take a cultural tour and visit isfahan and shiraz. you know there is an adage among persians that says “in persia do as persians do”. oh sorry, another adage says that “art is streaming in the veins of people from isfahan”. they are into arts by born. if you don’t believe me, just go to isfahan city centre (a modern mall located at south of isfahan) and visit the 3rd floor. great surprise is waiting for you there.

iranians are crazy about outdoor activities; hunting, fishing, climbing, barbequing, etc. every year the amount of the adventurists who choose iran for skiing is increasing due to its cheap prices, awesome mountains and 

rich culture. all good things come to those who wait and explore the less explored lands.


منبع :
برچسب ها : what is climbing the mountains - iran ,skiing ,there ,resorts ,visit ,mountains ,piste skiing ,visit iran ,mountainous country ,euros more
what is climbing the mountains iran ,skiing ,there ,resorts ,visit ,mountains ,piste skiing ,visit iran ,mountainous country ,euros more
جزوه آیین نزاکت - حامد هاشمی سوقه ، درس مذاکرات تجاری

این جزوه به منظور آشنایی دانشجویان رشته ام بی ای و حقوق تجارت بین الملل با اصول نزاکت در مذاکره تهیه شده است. روی لیک کلیک کنید یا آنرا در مرورگر خود کپی کنید.

http://s8.picofile.com/file/8339380918/main_converted.pdf.html

منبع :
برچسب ها : جزوه آیین نزاکت - حامد هاشمی سوقه ، درس مذاکرات تجاری
جزوه آیین نزاکت - حامد هاشمی سوقه ، درس مذاکرات تجاری
off-piste skiing in iran
"sit down starts  ! no self respecting climber is going to make a habit of sitting on her to go climbing."    — dmt on bouldering.
"beware the boulder start."    — sue.
"igor, one as you know that real man need not pad. pad is for woman and only man who have not the ball."    — greg.


منبع :
برچسب ها : off-piste skiing in iran
off-piste skiing in iran
what is climbing the maountains

“climb if you will, but remember that courage and strength are nought without prudence, and that a momentary negligence may destroy the happiness of a lifetime. do nothing in haste; look well to each step; and from the beginning think what may be the end.” 
 edward whymper, scrambles amongst the alps

منبع :
برچسب ها : what is climbing the maountains
what is climbing the maountains
off-piste skiing in iran

it’s funny that some tourists never imagine it is possible to ski in iran because iran got deserts. the fact is that there are 16 ski resorts in iran. actually you could ski in iran since 1969.

dizin ski complex is the largest ski piste not only in iran but in the middle east. it accumulates huge amounts of snow due to the fact that it’s faced north and is near the mount damavand. dizin is a heaven for snow lovers due to its altitude and vicinity to the highest volcano of asia i.e. mount damavand. dizin was the first ski resort that was recognized by the international ski federation due to its unique traits such as long routes and ski runs and its length in ski season. you can ski at dizin from november to may. the surprise is that you just need to get a single ticket at dizin to be able to use all the 12 pistes and 16 telesieges for the whole day. moreover, the price of the ticket is cheap.

if you are visiting dizin don’t miss the slope known as peak. it’s a very long ski run and got deep steeps. while skiing on the peak slope you will see people who are wearing ski clothes same as hermann maier but they don’t know how to ski and are rolling from the peak to the foot of the mountain. of course nothing happens to them because of thick layer of snow and medical staff are ever present at the slope.

if you are very professional, just try shemshak piste that is quite near dizin. there are lots of bumps on the shemshak ski resort and at the left wing of the piste it becomes very tricky to ski. the weather of iran resorts is dry compared to their european cousins and this is the reason that alborz off-piste skiing is very popular for tourists. for pictures and reports about previous years alborz off-piste skiing olease visit our website at:   www.atouradventure.com

if you wanna to rent snowboard or ski equipment it’s also possible but the price is a bit expensive. the quality of the equipment are so so. there are also ski instructors that you can hire one of them. i was looking for a ski instructor at dizin for my cousin. the instructor was a 2 meters old man over 70 maybe and tied some string around my cousin. he instructed my cousin in such a way that he walked same as pregnant ladies and never ever appeared on ski resorts anymore. but don’t worry, the world of athletes did not miss anything. of course there are younger and better instructors available. night skiing is not available at dizin but you can try tochal ski resort. that’s another place we will introduce you later.

at summer time, dizin is covered with gr and you can try gr skiing. in 1996, the first international gr ski competition was held at dizin complex.  once in a while, ski courses and cl es are also held at dizin. on weekends, dizin is really crowded and if after skiing you decide to go tehran there is a super heavy traffic jam on the road. sometimes the traffic jam is so heavy that the car runs out of gas on the road! so i recommend you to go to dizin during the week and on weekend it’s better to visit parvaneh bazzar at tehran.

at dizin and shemshak there are els you can stay. the best el at the region is located at shemshak and is called marin el. there is a gajereh el five minutes from dizin and from the el there is a bus to dizin. you can have breakfast, snacks and fried chickens at restaurants located at dizin.

on summer you can enjoy playing tennis, paint ball, mountain biking and mountain climbing at dizin area. if you are going to experience skiing in dizin please avoid shemshak-dizin road because at this read there is a danger of avalanche. it’s better to take karaj highway. it takes about 2.5 hours to reach dizin.

for more info and details about ablorz off-piste skiing tour please contact us at:

[email protected]

[email protected]

telephone: 0098 21 86045372

www.atouradventure.com

instagram: @atouradventure

منبع :
برچسب ها : off-piste skiing in iran - dizin ,that ,there ,skiing ,piste ,iran ,piste skiing , el there ,it’s better ,mount damavand ,damavand dizin ,mount damavand dizin
off-piste skiing in iran dizin ,that ,there ,skiing ,piste ,iran ,piste skiing , el there ,it’s better ,mount damavand ,damavand dizin ,mount damavand dizin
off-piste skiing in iran

looking for fabulous ski holiday? then head for iran. here goes deep steep slopes and low high-tech facilities!

you should be very lucky if to see a nice picture of people skiing in iran in an adventure magazine while you are waiting for your monthly check up. if the image of skiing in iran in your mind is like two women in burka and fully covered by black long clothes swinging in the wind and cursing the enemies of the lord, probably recently you have read an article about skiing in iran published by a comedian. at ski resorts of iran you will experience western lifestyle at the heart of axis of evil. if you don’t believe me come here yourself and see.

iran is a safe place to visit. after arriving tehran please get a tour of the capital and then head to dizin and shemshak area in the alborz mountains. tehran is unattractive city if you don’t know where to go and what to do. for example, go to the grand bazaar and try food at a restaurant called muslim. if you have your food at the restaurants near muslim, then you miss a nice and unique experience. if you are visiting tehran on friday, then go to parvaneh bazaar. you have read on many websites about parvaneh bazaar right? you read a lot about it but have you heard about the top roof of the building? about those underground communities who sometimes gather at the top roof? about gothic lifestyle and gender fluids in tehran? you see?  while visiting tehran you should know where to go, what to do. try atour adventure guides or else you will find yourself siting on a bench and yawning at a local park at tehran and counting the days to go back your country.  i don’t want to write more here about secrets of tajrish bazaar for example 100% natural soap known as maragheh saboon or female viagra known as gole sorkh dried petals. this natural female viagra is awesome for ladies above 50 and will put your boyfriend in serious trouble.

anyhow, back to our ski propaganda, you don’t need to listen to heavy metal while heading dizin, just turn on the radio and enjoy the lori on payam radio channel. most of them times, the weather in nice, the sky is blue and sun is shining. the off-piste skiing in alborz is very challenging. if you stay at night at el dizin, you may hear wolves howling at the moon. for skiing in iran and visiting the major cities such as isfahan and shiraz, about 1000 euros will be enough.

the shimshak ski resort is suitable for experienced skiers and snowboarders but dizin is mostly suitable for average skiers. from dizin, you can get a nice view to mount damavand so, please bring you era and glowing colored clothes. 

منبع :
برچسب ها : off-piste skiing in iran - about ,iran ,skiing ,tehran ,dizin ,your ,female viagra ,piste skiing ,parvaneh bazaar ,visiting tehran ,have read
off-piste skiing in iran about ,iran ,skiing ,tehran ,dizin ,your ,female viagra ,piste skiing ,parvaneh bazaar ,visiting tehran ,have read
alborz off-piste skiing

it’s funny that some tourists never imagine it is possible to ski in iran because iran got deserts. the fact is that there are 16 ski resorts in iran. actually you could ski in iran since 1969.

dizin ski complex is the largest ski piste not only in iran but in the middle east. it accumulates huge amounts of snow due to the fact that it’s faced north and is near the mount damavand. dizin is a heaven for snow lovers due to its altitude and vicinity to the highest volcano of asia i.e. mount damavand. dizin was the first ski resort that was recognized by the international ski federation due to its unique traits such as long routes and ski runs and its length in ski season. you can ski at dizin from november to may. the surprise is that you just need to get a single ticket at dizin to be able to use all the 12 pistes and 16 telesieges for the whole day. moreover, the price of the ticket is cheap.

if you are visiting dizin don’t miss the slope known as peak. it’s a very long ski run and got deep steeps. while skiing on the peak slope you will see people who are wearing ski clothes same as hermann maier but they don’t know how to ski and are rolling from the peak to the foot of the mountain. of course nothing happens to them because of thick layer of snow and medical staff are ever present at the slope.

if you are very professional, just try shemshak piste that is quite near dizin. there are lots of bumps on the shemshak ski resort and at the left wing of the piste it becomes very tricky to ski. the weather of iran resorts is dry compared to their european cousins and this is the reason that alborz off-piste skiing is very popular for tourists. for pictures and reports about previous years alborz off-piste skiing olease visit our website at:   www.atouradventure.com

if you wanna to rent snowboard or ski equipment it’s also possible but the price is a bit expensive. the quality of the equipment are so so. there are also ski instructors that you can hire one of them. i was looking for a ski instructor at dizin for my cousin. the instructor was a 2 meters old man over 70 maybe and tied some string around my cousin. he instructed my cousin in such a way that he walked same as pregnant ladies and never ever appeared on ski resorts anymore. but don’t worry, the world of athletes did not miss anything. of course there are younger and better instructors available. night skiing is not available at dizin but you can try tochal ski resort. that’s another place we will introduce you later.

at summer time, dizin is covered with gr and you can try gr skiing. in 1996, the first international gr ski competition was held at dizin complex.  once in a while, ski courses and cl es are also held at dizin. on weekends, dizin is really crowded and if after skiing you decide to go tehran there is a super heavy traffic jam on the road. sometimes the traffic jam is so heavy that the car runs out of gas on the road! so i recommend you to go to dizin during the week and on weekend it’s better to visit parvaneh bazzar at tehran.

at dizin and shemshak there are els you can stay. the best el at the region is located at shemshak and is called marin el. there is a gajereh el five minutes from dizin and from the el there is a bus to dizin. you can have breakfast, snacks and fried chickens at restaurants located at dizin.

on summer you can enjoy playing tennis, paint ball, mountain biking and mountain climbing at dizin area. if you are going to experience skiing in dizin please avoid shemshak-dizin road because at this read there is a danger of avalanche. it’s better to take karaj highway. it takes about 2.5 hours to reach dizin.


منبع :
برچسب ها : alborz off-piste skiing - dizin ,that ,there ,skiing ,piste ,it’s ,piste skiing , el there ,it’s better ,mount damavand ,damavand dizin ,mount damavand dizin
alborz off-piste skiing dizin ,that ,there ,skiing ,piste ,it’s ,piste skiing , el there ,it’s better ,mount damavand ,damavand dizin ,mount damavand dizin
mountain climbing quotes
“for a climber, saying that you are stopping by everest is like saying that you are stopping by to see god.”
منبع :
برچسب ها : mountain climbing quotes - saying that
mountain climbing quotes saying that
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah

“there’s a constant tension in climbing, and really all exploration, between pushing yourself into the unknown but trying not to push too far. the best any of us can do is to tread that line carefully.”

منبع :
برچسب ها : the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah


when you're in mountains, you don't have to look in rivers. instead, you're just focused on the nature around you, or on climbing and setting up a tent. according to studies, your body image improves when you spend time in mountains, and i think this is the most important reason why.
when you're alone in mountain, or with a friend of yours, you forget all the racism, ism, homophobia, romanticism and all those none-sense dark news.
on the other hand, mountains display incredible variety in all their glory. there are big trees and small ones, tall ones and midget ones. within a single clump of white flowers, you might see a redone and realize that it's a miracle. in mountains, you don't say 'how wrong! that flower seems different; that tree is huge!' instead, you say, awesome!' this impacts you below the level of height.


منبع :
برچسب ها : the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah - mountains ,that ,ones ,when
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah mountains ,that ,ones ,when
what is climbing the maountains

climbing can be hard, but it's the most rewarding thing many of us have ever done.  it takes us to places of incredible beauty, and it challenges us to find untapped reserves of strength and resourcefulness. it's also just plain fun, if you don't mind putting out a little effort.  for some of us it will be our life's work; for others it's a deliberate detour on the way to bigger things.  but it's a p ion that comes naturally to all of us.

we define climbing as any kind of off-road, human-powered mountain travel, and we aren't snobby about "our" sport.  if you like to hike up a good trail to get a view of the sunrise, you're a climber, and you're one of us.  if you climb big north walls in the alps or aspire to climbing everest some day, hats off to you! we share your p ion too. 

#atouradventure  #atouradventure p    #atouradventuredamavand   climbdamavand 

منبع :
برچسب ها : what is climbing the maountains - climbing
what is climbing the maountains climbing
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah

bistoun is the mecca of rock climbers in iran. it is 1200 meters vertical rock, 5km width. its one of the most challenging walls in the world. the rock sharp at some parts of it provide easy routes for the beginners. the height of the summit is 2500m above the sea level. not all parts of the wall is open to the climbers because those parts are registered under unesco as world heritage.

منبع :
برچسب ها : the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah - parts ,rock
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah parts ,rock
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshahbistoun climb report, dragon mouth route  

by: mahmood hashemi

we were four people who intended to climb dragon mouth route on bistoun rock. there is about 550 meters to the dragon mouth shelter. the first 100 meters are easy to climb but after that, regarding the fact that there is no sign on the route and little roles, you need a guide. after climbing another 200 meters we finished the first step. we had to reach to the shelter before the dark. we had another 200 meters to the shelter but it started to rain. at 9 pm at last we reached the dragon mouth shelter and tomorrow morning we e down the wall.

منبع :
برچسب ها : the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah - shelter ,meters ,mouth ,dragon ,climb ,route ,dragon mouth ,mouth shelter ,mouth route ,dragon mouth shelter ,dragon mouth route
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah shelter ,meters ,mouth ,dragon ,climb ,route ,dragon mouth ,mouth shelter ,mouth route ,dragon mouth shelter ,dragon mouth route
ما اوسگول، شما نه اوسگول

اومد بهم گفت: شنیدی مژگان شبپره با سهیل درخت رل زدن؟

گفتم: شبپره کیه؟

گفت: مگه نمی شناسی؟ خیلی معروفه که. همه می شناسنش.

گفتم: چیکار کرده این خانم شبپره؟

گفت: کاری نکرده. موهاش قشنگه!

گفتم: موهاش قشنگه؟ همین؟ لطف کرده متولد شده فقط. شما شنیدی هفته پیش در سوئد کنفرانس فیزیک بوده یه خانم ایرانی نحوه حرکت زنجیر تو هوا رو تحلیل کرده. مقاله اش شده مقاله برگزیده کنفرانس و به خودش هم در جا در مقطع ا پذیرش دادن؟ بسیار جوان و زیباست و از این شبپره شما چیزی کم نداره در زیبایی.

گفت: برو باباااااااا اووووسگول. برو کتابهات رو بخوووون.

گفتم: اوکی. ما اوسگول. شما نه اوسگول.

منبع :
برچسب ها : ما اوسگول، شما نه اوسگول - گفتم ,اوسگول ,کرده ,شبپره
ما اوسگول، شما نه اوسگول گفتم ,اوسگول ,کرده ,شبپره
آزمایش یه مشت آدم علاف توی اتاقی در آلمان

روانشناس های آلمانی یک روز تصمیم گرفتن به انجام یک آزمایش. اونها اول یه خانمی رو آوردن ..... عه . نه اون یه آزمایش دیگه بود. اون یکی رو براتون می گم.

بیست نفر رو بصورت اتفاقی جمع . فرستادنشون توی یه اتاق که کف اتاق شکل صفحه ساعت بود. یعنی بصورت دایره ای اعداد یک تا دوازده کف اتاق نوشته شده بود. به دو نفر از اون بیست نفر یواشکی کاغذ می دن که توش نوشته بود روی ساعت 9 بایستید. هیجده نفر دیگه از این موضوع بی اطلاع بودن. همه بیست نفر وارد اتاق می شن. پس از مدتی روانشناس ها می بینن اون هیجده نفر رفتن کنار اون دو نفر روی ساعت 9 ایستاده اند. دلیلش هم این بود که اون هیجده نفر فکر می اون دو نفر برنامه دارن و می دونن دارن چیکار می کنن.

نتیجه اینکه، ی که یه هدف و برنامه داشته باشه، بدونه چی می خواد و داره چیکار می کنه، دیگران جذبش می شن.

این رو در پاسخ به انی نوشتم که می گن بریم درس بخونیم که چی بشه؟ همین که اول صبح کتابهاتو می زنی زیر بغلت و دیگران می بینن با یک هدفی داری به یک سمتی می ری و ظاهرا می دونی داری چیکار می کنی، برات احترام قایل می شن. نری چیکار کنی؟ علاف تو خیابونها بالا پایین کنی؟ در مغازه بابات آب زرشک بدی دست مردم؟

ر

منبع :
برچسب ها : آزمایش یه مشت آدم علاف توی اتاقی در آلمان - چیکار ,اتاق ,بیست ,هیجده ,ساعت ,آزمایش
آزمایش یه مشت آدم علاف توی اتاقی در آلمان چیکار ,اتاق ,بیست ,هیجده ,ساعت ,آزمایش
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah

bisotun

the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah

20th to 27th october 2018

 

 

 

bisotunn is a vast and complex 1,200m high limestone wall in western iran's zagros range. it is variously reported as up to eight kilometers in width. currently there are approximately 100 routes, leaving plenty of space for additions. the rock is outstanding - generally sound, well featured and highly abrasive, the latter almost uncomfortably so.

the first international festival at bisotun took place in 2010 and was well attended and foreign participants were french (there is a long tradition of climbing here by the groupe de haute montagne), but australia, denmark, germany, italy, slovenia, sweden and switzerland were represented.

 

foreign participants, often in the company of local climbers, enjoyed excellent climbing in relaxed company. most iranian climbers are middle cl and well-educated.in the 2010 festival nineteen year old sebastien bouin from france and 25 year old h an javadian (a former iranian climbing champion) put up a five-pitch bolted line with a crux of 5.14b. 

 

anthony hall and julie heller, an australian couple on their honeymoon, climbed a new 250m route with iranians ehsan mirtaghi and shokouh pariai.honeymoon was rated 5.11a/b.

 

this year the i.r.iran mountaineering & sport climbing federation intended to hold the 4th festival of big wall climbing in “bistoun” in cooperating with uiaa, ff , ghm and atour adventure group in kermanshah.

 

here are the details of the festival:

 

 

 

 

date

no

status

overnight

20th oct, 2018

day 1st

(pick you up from airport) register in tehran

el

21th oct, 2018

day 2nd

transfer to kermanshah, bisotun area. opening ceremony

op-1- el

op-2- p

22th oct, 2018

day 3rd

climb the big-wall + sport climbing + slack line +paragliding

op-1- el

op-2- p

23th oct, 2018

day 4th

climb the big-wall + sport climbing + slack line +paragliding

op-1- el

op-2- p

24th oct, 2018

day 5th

climb the big-wall + sport climbing + slack line +paragliding

op-1- el

op-2- p

25th oct, 2018

day 6th

climb the big-wall + sport climbing + slack line +paragliding (closing ceremony evening time)

op-1- el

op-2- p

26th oct, 2018

day 7th

visit the kermanshah (climbing for those want to continue climbing), evening time transfer back to tehran

el

27th oct, 2018

day 8th

departure – transfer back to airport

 

 

registration:

please fill the attached form for you and your accompaniers and send it to mr. ebrahim nowtash  by [email protected]

and put the mr. mahmoud hashemi  by   mailto:[email protected]  in copy.

note: please don’t forget to send the p port copies and personal p o with your form

registration deadline: 30th august 2018

please send your registration form before 30th august 2018

registration fee:

first option : 550 euros (€) per each climber

second option : 300 euros (€) per each climber

note : there is professional accompanier possible for 5 days climbing if its needed and the cost is  100 euros(€).

if you are interested to have city sight in tehran,  isfahan or shiraz please contact to mahmoud hashemi

by mailto:[email protected]

the city sight will organize by  https://atouradventure.com

 

 

منبع :
برچسب ها : the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah - climbing ,wall , el ,festival ,sport , p ,sport climbing ,climbing slack ,slack line ,wall sport ,line paragliding ,wall sport climbing ,sport climbing slack ,mailto mahmood [email protected]
the 4th festival of big wall climbing iran – kermanshah climbing ,wall , el ,festival ,sport , p ,sport climbing ,climbing slack ,slack line ,wall sport ,line paragliding ,wall sport climbing ,sport climbing slack ,mailto mahmood [email protected]
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017