پاو وینت نور در معماری

تاریخ ایجاد 14/12/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 107 اسلاید قیمت: 4000 تومان حجم فایل: 4135 kb تعدادمشاهده 2


پاو وینت نور در معماری
نور در معماری ایران
نور و رنگ
نور و نقش
نور و زمان
نور به عنوان حضوری مستقل
نور در بازار کاشان
کاربرد و بررسی نور در مصر و غرب
نور در معماری یونان
نور در معماری آغاز یت و بیزانس
نور در سبک گوتیک
نور در سبک باروک
نور در معماری مدرن
ترجمه مقالات انجمن نور پردازی
نور در زندگی شما
موارد بنیادی نو ردازی
انواع نو ردازی
شکلها و فرم های نو ردازی
طراحی با نور در اتاق نشیمن یا حال
طراحی با نور در اتاق نهارخوری
طراحی با نور در آشپزخانه
طراحی با نور در
طراحی با نور خارج ساختمان
منابع و مآخذنور در معماری ایران

نور کلید درک جهان به لحاظ بصری است.نور بر کیفیت فضا مستقیماً تأثیر میگذارد.بناهای امروزی اغلب نوری گسترده و یکنواخت دارند واز این لحاظ نور پردازی ادراک ساختار فضا را دگرگون نمی کند.نور مناطق خشک و مرکزی ایران درخشنده وشدید است وسایه روشنهایی قوی ایجاد می کند.معماران این مناطق حد اکثر بهره را از نور محیط،در ارزش گذاری معماری برده اند.در فضای بیرون فرم محدب واغلب فاقد چین وشکن وشیار یا برجستگی گنبدها وطاقها طیف وسیعی از سایه-روشن را ایجاد می کند.عناصر اصلی ساختمان ازطریق تورفتگی وبیرون آمدگی با چرخش زاویه سایه تولید کرده و مشخص می شوند.
در ابنیه خاص اغلب از مصالح براق برای پوشاندن دیوارها و گنبدها استفاده شده است. کاشیفنقره،طلا،آینه وسنگ صیقلی،همه نور را منع می کنند.سطوح مقرنس ویزدی بندی همچون الماس تراش خورده نوررامی شکنند ومنع می کنند.از خاصیت انعکاسی نور و تصویر در آب نیز به کرات استفاده شده است.
نام عمارت چهلستون در اصفهان از آنجا می آید که تصویر ایوان بزرگ آن با بیست ستون در آب است مقابل منع شده وبدین جهت تعداد ستونها دو برابر به نظر میرسد. در زیرزمینهای خنک وتاریک،که برای استراحت بعدازظهر تابستان مورد استفاده قرار می گرفته اند،حوض قرار می داده اند که علاوه بر ایجاد روطوبت وخنکی،نور ضعیف فضا را به اطراف منع کند.

در ها نیز نورگیرهای سقفی به گونه ای طراحی شده اند که نور خورشید را درون خزینه انداخته ومنع کنند.به طور کلی در معماری ایرانی،اکثر اوقات نور در شکل گیری ایده فضا نقش مهمی بازی می کند.نوروآب دو عنصری هستند که اغلب محورها ومراکز اصلی فضا را مشخص می کنند.در باغهای ایرانی کانالهای رو باز آب ، همچون مسیرهای نورانی،هندسه باغ سازماندهی متقارن آن رابه نمایش می گذارند. حوضها در داخل ساختمان،زیر گنبد ومنطبق بر محور عمودی نورگیر اصلی که در رأس گنبد قرار دارد واقع می شوند.در حیاطها نیزآب همواره در مرکز است.

نور و رنگ

صحبت در مورد رنگ بدون توجه به نور غیر ممکن است.مواد رنگی در واقع نور را تجزیه،بخشی از آن را جذب و بخشی دیگر را منع می کنند.آن چه از نور منع می شود رنگ نامیده میشود.در نور که دارای طیفی متفاوت با نور خورشید است رنگها به صورت متفاوتی به نظر می آیند.در نور درخشان ایران رنگها به آبی وزرد میل می کنند.این مسأله شاید یکی از دلایل استفاده از این دو رنگ را در کاشیکاری توضیح دهد.در فضاهای بیرونی با عبور دادن نور از شیشه های رنگی افکت های بسیار جذ تولید شده است.گاه نیز از سنگهای شفاف رنگی در نورگیرهااستفاده کرده اند.نور بر مواد رنگی اثری م ب دارد.اکثر مواد رنگی تحت تأثیرنور رنگ خود را از دست می دهند.یکی دیگر از علت های استفاده وسیع از رنگهای آبی و فیروزهای در معماری ایران مقاوم بودن این رنگها در مقابل نور خورشید است.نور و رنگ اگر چه به هم وابسته اند، لیکن ماهیتی جدا دارند.ماده روشنایی نور است ونور در طول روز،در شرایط متفاوت آب و هوایی ودر فصول مختلف تغییر می کند.ماده رنگی همواره ثابت است.در مینیاتور تصاویر فاقد سایه هستند.فضای ترسیم شده فضای مطلقی است که مشمول عوامل ناپایداری چون نور نمی شود.در ابنیه خاص دوره صفوی گاه سطوح مزین به کاشی های رنگین با کمترین تو رفتگی وبرجستگی به گونه سطوح مزین به کاشی های رنگین با کمترین تو رفتگی وبرجستگی به گونه ای ایجاد شده اندکه رنگ آمیزی آنها به مانند مینیاتورمطلق و ثابت به نظربرسد.
و....


کلمات کلیدی مرتبط:
انواع نو ردازی, پاو وینت نور در معماری, نور در بازار کاشان, نور در معماری ایران, نور و معماری , نور در معماری ایران , نور و رنگ , نور و نقش , نور و زمان , نور به عنوان حضوری مستقل , نور در بازار کاشان , کاربرد و بررسی نور در مصر و غرب , نور در معماری یونان , نور در معمار,
مقالات مرتبط در این دسته