سرویس مخفی ایالات متحده ی امریکا یک نهاد امنیتی است که یکی از وظایف آن حفظ امنیت رئیس جمهور امریکا است. رازها و افسانه های زیادی در مورد این سرویس وجود دارد. این مأموران جدی سیاه پوش واقعاً که هستند؟ در ها مأموران سرویس مخفی عینک آفت به چشم دارند و همیشه از یک گوشی استفاده می کنند. اما احتمالا اگر این مأموران را در زندگی واقعی ببینید آن ها را نخواهید شناخت.

21 ø­ù‚ûŒù‚øª ø¬ø§ù„ø¨ ùˆ ø¹ø¬ûŒø¨ ø¯ø±ø¨ø§ø±ù‡ ø³ø±ùˆûŒø³ ù ø®ùûŒ ø¢ù ø±ûŒú©ø§ ú©ù‡ ù†ù ûŒ ø¯ø§ù†ûŒø¯!

چند حقیقت جالب درباره سرویس مخفی امریکا که احتمالا نمی دانید