سرتیپ نصیرزاده به فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد

حضرت آیت الله روز یکشنبه 28 مردادماه در حکمی سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده را به فرماندهی نیروی هوایی ایران منصوب د.

متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده

بنا به پیشنهاد فرمانده کل آجا و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده نیروی هوایی ایران منصوب می کنم.

اهتمام به تربیت و بکارگیری مدبرانه خلبانان ورزیده و تجهیزات با توسعه نهضت قطعه سازی، به روزداری آموزش ها توأم با انتقال دانش علمی و فنی به قشر جوان، ارتقاء توان و آمادگی های رزم، و تعالی معنوی و بصیرتی و توجه به نیازهای معیشتی کارکنان با رویکرد ساخت نیروی هوایی تراز نظام و انقلاب ی، در تعامل اثربخش و هم افزا با مجموعه بزرگ ایران و بخش های ذی ربط لشکری و کشوری مورد انتظار است.

از تلاش ها و خدمات ارزنده ی سرتیپ حسن شاه صفی در دوره مسئولیت تشکر می کنم.

سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.

سیّدعلی
28 مرداد 1397

# - قهرمان - انقل

 این انتصاب را تبریک میگیم و امید است، خیر و برکت نیز برای کارکنان نیروی هوایی به همراه داشته باشد.