دشمن، اقتصاد ایران را هدف قرار داده است/برنامه های ویژه ای برای ش ت استراتژی داریم

رئیس رسانه ملی گفت: سربازان رسانه ای کشور بویژه در صدا و سیما با تمام توان در مقابل دشمنان ایستاده اند.

دشمنان، اقتصاد ایران را هدف قرار داده است/برنامه های ویژه ای برای ش ت استراتژی داریم علی عسگری رییس رسانه ملی در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبرگان ی با بیان اینکه صداوسیما جایگاه انسان های خودساخته است، گفت: رسانه، پدیده انسان واره است و ی که می خواهد در رسانه ملی فعالیت کند باید خودساخته و مسئولیت پذیر باشد، چون یت رسانه تاثیرگذاری بر انسانهاست و با چنین افرادی می توان بر افکار عمومی اثر گذاشت.

وی با تأکید بر اهمیت افکار عمومی تصریح کرد: امروز جنگ   علیه ایران، افکار عمومی پایه است و آن ها قصد دارند با طراحی های رسانه ای موج نا امیدی و یاس را در میان مردم ما ایجاد کنند، اما سربازان رسانه ای کشور بویژه در صدا و سیما با تمام توان در مقابل آنها ایستاده اند.