سخنگوی جامعه ت مبارز گفت: طبل رسوایی و در تمام جهان به صدا درآمده چرا که این دو کشور صراحتا اعلام می کنند پایبند به مبانی نیستند،

طبل رسوایی و در تمام جهان به صدا درآمده است

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه ت مبارز  در واکنش به وج از شورای سازمان ملل اظهار کرد: می خواهد خود را سر موضع قدرتی قرار دهد که نیازی به هیچ یک از سازوکار های جهانی برای پیشبرد اه خود ندارد, به همین دلیل یک به یک از ساز و کار های جهانی خارج می شود.

وی افزود: نکته ظریفی که در وج از شورای وجود دارد این است که ایالات متحده از ناقضان بوده و یکی از نشانه های آن حمایت بی دریغ و خارج از چارچوب و از رژیم جعلی است.