اکرم صلی الله و علیه و آله فرمودند:


«دَخَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ بِغُصْنٍ مِنْ شَوْکٍ کَانَ عَلَی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَاطَهُ عَنْه؛

بنده ای از بندگان خدا در اثر اینکه شاخه خاری را از سر راه مسلمانان برداشت، اهل بهشت شد.


منبع :

بحارالانوار، ج٧٢، ص ٢٠٧؛


برخی از مردم می پندارند که عبادت، فقط خواندن و روزه گرفتن است. جمعی از اینان به حدّی در غفلت و نادانی فرو رفته اند که اگر جان ی را در خطر ببینند حاضر نیستند برای نجات او از عمل مستحبی خویش دست بردارند.

این پست را مخصوص آن برادران آتش نشانی که جان خود را به خطر انداختند گذاشتم , تا شاید یامی باشد برای آنها و خانواده هایشان که ایام پر دردی را سپری میکنند.

[email protected]