درست 30 سال از عملیات "فروغ جاویدان" سازمان مجاهدین خلق(خائنان پلید) و وعده محقق نشده تسخیر ایران می گذرد، حالا انگار این ایالات متحده است که به تسخیر مجاهدین خلق درآمده است.