چشمِ ستارگانِ فلڪ

از تو روشن است

رنگین ڪمان ، بہ شوق تو

خندید ای شهـید . . .

شهـید م ع حرم

سالروز ولادت