با هم تا آسمـان

یکم تیرماه، سالروز شهادت سه شهید م ع حرم ؛

شهید علی امرایی

شهید حسن

شهید محمد حمیدی

گرامی باد.

@agamahmoodrez