اینترنت مسیر اربعین تامین می شود

وزارت ارتباطات عراق از تامین خدمات مورد نیاز تلفن همراه و اینترنت در طول مسیر اربعین حسینی از نجف به کربلا معروف به 'طریق یا حسین' خبر داد.

arbainpiade