در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد:

1 "مسموم کننده ها" یعنی انی که دلسردتان می کنند؛ خلاقیت شما را زیر پا می گذارند و حرف های مایوس کننده می زنند.

2 "سر به راه ها" یعنی انی که سرشان به کار خودشان است، ممکن است خوش قلب باشند، اما به فکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را می کنند و به ندرت برای کمک به دیگران پا پیش می گذارند.

3 "الهام بخش ها" یعنی انی که پیش قدم می شوند تا زندگی دیگران را غنی کنند و روحیه ی آنها را بالا ببرند.

ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم.

moshavershokofa