حمله انتحاری در یک مرکز آموزشی در غرب شهر کابل ۵۰ کشته و دهازخمی به جا گذاشته است.

حوالی ساعت چهار بعد از ظهر به وقت محلی، صدای یک انفجار در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل شنیده شده است.

این حمله انتحاری در داخل مرکز آموزشی "مهدی موعود" رخ داده است.

حشمت الله استانکزی، سخنگوی پلیس کابل می گوید حمله کننده انتحاری پیاده بوده و داخل مرکز آموزشی شده و مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخته است.

وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت/بهداشت افغانستان گفته این رویداد تاکنون ۴۸ کشته و ۶۷ زخمی داشته است.

تصاویر منتشر شده از این رویداد در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که انفجار در داخل یکی از صنف ها/کلاس های این مرکز رخ داده است.

این حمله داخل کلاس درس رخ داد. هنوز ی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. گروه گفته که در این حمله دست نداشته است.

این سومین حمله به مراکز آموزشی در غرب کابل است. مسئولیت دو حمله قبلی را به عهده گرفته بود.

بیشتر جمعیت غرب کابل از نظر مذهبی شیعه و از نظر قومی هزاره هستند.

این کلاس درس برای تدریس آمادگی امتحان کنکور برگزار شده بود و در آن ده ها دختر و پسر مشغول آموزش بودند.

شاهدان عینی گفتند که مهاجم انتحاری در جریان درس وارد کلاس شده و در میان کلاس خود را منفجر کرد.

یک شاهد عینی دیگر  گفته که گمان می رود مهاجم انتحاری در چند روز گذشته برای آموزش در این کلاس شرکت کرده.

انفجار بسیار قدرتمند بوده و سقف کلاس به صورت کامل فروریخته و به گفته گزارشگر صدای زنگ موبایل های تلفن شماری از قربانیان هنوز شنیده می شد و مردم محل بسیار خشمگین بودند.