نوشته های ماه

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ نوشته های ماه خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان نوشته های ماه برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

تار

هوالحبیب


پلک می زدم، ولی فایده نداشت. می دیدم اما واضح نبود.

نمی دونم بیماری ه، عادته، یا چی.

هر چی که هست با شنیدنِ بعضی اسم ها و حرف ها، اینجوری می شم.

همـه جا رو یکبـاره تار می بینم.

البته پشتِ هم که پلک می زنم، یه قطره می چکه روی گونه م و بعدش دنیا شفاف تر از همیشه برام می شه.

رفتم چشم پزشک. خندید و من باز هم تـار دیدم.

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : تار
تار
تلویزیون

هو الحبیب


.

می خنده. نیگاش می کنم. چشمام تـار می شه.

می گه چی شد؟

تا میام که براش بگم، تلفنم زنگ می خوره و نگام از چشماش جدا می شه.

موبایلمو خاموش می کنم. وقتی دوباره سرم رو به صفحه ی تلویزیون برمی گردونم، به انتهاش رسیده بود.

میزنم عقب از همون جایی که می پرسید: چی شد؟

نگه می دارم.

مهم نیست نمی شنید.

فقط باید نگام می کرد تا براش می گفتم... و من هم، گفتم!

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : تلویزیون
تلویزیون
سخت ترین

هوالحبیب


کلیشه ی «بدترین و سخت ترین لحظه»ی زندگی را همه شنیده ایم و گاها موضوع انشاءمان هم بوده.

روز و شب ها که می گذرد،

سیلی هایی که می زنی و می خوری،

همه شان اولویت بندی این کلیشه ات را تغییر می دهند.


برای من؛

که بیست و سه سال گردشِ تکراریِ مهیج فصل ها را دیده ام،

امروز اولویتِ کلیشه ام

تغییـر کرد!


تا به اکنون

بدترین و سخت ترین ش

از دست دادنِ مادربزرگم بود که هنوز هم از سوگ ش در نیامده ام.

اما امشب،

دومینِ سختی ها

دیدنِ ش تِ ازدواج مادر و پدرم بود.

فکر می کنم از تماشای سفید شدنِ موهای شان هم

امشب

سخت تر بـود!

فکرش را

سـی سال با دلبرِ دورانِ جوانی ات زندگی کنی

و شبی از مز ف پاییز

بچه های از آب و گل درامد ه تان،

جانب داری کنند تا دلبرِ کهنه ی خود را...

-بماند-


و امان از سومین ش

که با بُغض

فریاد بزنی

تا دعوای مادر و پدرت ختم به خیر شود.

که البته خیر نمی شود

اما صحبتِ بُغض دار ت را قطع نمی کنی...


همینقدر بدانید

که جانی برای اولویت بندی های بعدی،

امشب

برایم نمانده است.

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : سخت ترین
سخت ترین
روح

هوالحبیب


چای به دست میاد کنارم میشینه.

میگه: چیه غمبرک زدی؟ بابا رفت که رفت!

نگاش می کنم که بفهمم چشماش اندازه ی حرف ش بی تفاوت هست یا نه، که جز نگرانی چیزی نمی بینم.

لیوان م رو میده دستم ادامه می ده: تازه من شنیدم پنج شنبه و ها روحِ مُرده ها آزاده. مطمئن باش دلتنگ تر از تو میاد پیشت.

با هول نگاه ش می کنم: ینی امشب م اومده پیش م؟؟ -تار می بینم-

می گم: جگرِ نداشت ش میسوزه اگر اتفاقی هم گذری از خونه ی ما کرده باشه...

دستمال می گیره سمتم. می گه: امروز شنبه س.

بدون معطلی اشکامو پاک می کنم و می خندم.

امشب،

اصلا خونه ی ما دیدنی نبود!

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : روح - می کنم
روح می کنم
حباب

هوالحبیب


جنسِ رویاهایم

به نازکی حباب های کفیِ کودکی هایم است. همان قدر نازک و شکننده!

اما قدیم از ترکیدنِ حباب ها

خنده سر می دادم ولی الان،

نابودیِ رویاهایم

دیگر خنده دار نیست.


روزهایی می آید که جریانِ زندگی برای چند وقت، متوقف می شود.

و انگار

من در توقفِ زندگی ام

ایستاده ام تا دستی تمامِ مرا بگیرد و راه ببرد...

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : حباب
حباب
تسبیح

هوالحبیبمادربزرگ م که رفـت،

دنبالِ ماندنی هایش گشتم تا از این به بعد که قصه ی دلتنـگیْ برایش، قرار بود اتفاق بیفتد، دستم به جایی بند باشد.

گشـتم و چادرش را، همان زمان که هنوز بوی عطرِ تن ش را می داد، مهمانِ اتاقم .

بارِ دیگر تسبـی ا.

آخـرین بار که خانه ش را متر می تا تمامِ خاطرات ش را از دیـوارها بیرون بِکشم و با خود بِبَرم، کیـفِ چهارخانه ی قهوه ای رنگ ش را دیدم که همراهِ همیشگیِ دست هایش بود.

درْ اتاق م انگار

آغوش ش را پنهان کرده ام که به وقت ش، جای خالــی او را پُـر کند.

از من اگر می شنوید

تا دیر نشده

وسیله ی جدانشدنیِ محبوبتــان را بردارید

تا وقتِ دلتنگی

یا وقتِ نبودن ش

درست مثل لمسِ همین تسـبیـح،

ضـربانِ قلب تان را

منظم کند!

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : تسبیح
تسبیح
تنها

هوالحبیب


یاد بگیرید تنــها زندگی کنید.

فرقِ زنده بودن و زندگی ، در خلوت هایتان مشخص می شود.

اگر بلدید تنهایی زندگی کنید،

جَنمِ ماندن در رابطه را هم دارید!


#طبیعت بوی زندگی می داد

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : تنها - زندگی
تنها زندگی
بیست و چهارسالگی

هوالحبیب


راه می روم، نفس می کشم، می خندم، گریه می کنم، فرار می کنم، خلاصه دارم زندگی می کنم که یک لحظـه نگه م می دارند: کجا با این عجله!؟

و با صدای دست زدن ها می فهمم دیگر بیست وچهار سالم شده!

احتمالا چاره ای ندارم جز اینکه چشم هایم را ببندم و بگویم عجب زندگیِ عجیبی ست!

و من عجیب ترین خوشحالِ بیست وچهار ساله ام❣️

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : بیست و چهارسالگی
بیست و چهارسالگی
نقشِ بد

هوالحبیبخیلی به خود نبالید.

حداقل؛

در داستانِ یک نفر،

نقشِ آدمْ بَدِه ی ماجرا را داشته اید!

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : نقشِ بد
نقشِ بد
موی بافته ی قدیمی ام

هوالحبیبهمینطور که داشتم حرف می زدم، منو برگردوند و شروع کرد به بافتنِ موهام.

انگار با ذهنیتِ ی، داشت پیچ و تابِ منظمی به موهام می داد. از آینه نگاش می . انقدر حواس ش نبود که نفهمید دیگه حرف نمی زنم و غرقِ دیدن ش شدم. دقیقا مثل الانِ من که دیگه نفهمیدم آ ین بار کِی موهامو بافتم.

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : موی بافته ی قدیمی ام
موی بافته ی قدیمی ام
کتاب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : کتاب
کتاب
پرواز
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : پرواز
پرواز
پدر
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : پدر
پدر
موسیقی
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : موسیقی
موسیقی
سکوت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : سکوت
سکوت
موسیقی

هوالحبیب


موسیـقی

اگر جسم داشت،

حتـما

بـرادرِ خوبی می شد!

عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : موسیقی
موسیقی
هدیه

همه چیز لیاقت امتحان دوباره را دارند !

نیکناز :*
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : هدیه
هدیه
لج باز
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : لج باز
لج باز
تنهایی
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : تنهایی
تنهایی
پنج ماهگی
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
برچسب ها : پنج ماهگی
پنج ماهگی
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017