qurban bayramı üçün alış-veriş inflyasiyanı göstərdi!

inflyasiyadan danışanlar, əslində dilerlərin performansını təsdiqləyirlər və iran iqtisadiyyatının adına öz funksiyalarını yazırlar. insanlar şişirdilmir və ilk növbədəbrokerləri tanımırlar. və həyatlarını ödəyirlər. hər bir ölkənin iqtisadiyyatında ən yüksək və ən effektiv əmtəə məhsulu kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. və illərərzində qiymət artımını görmürük! təsərrüfat bağçasında məhsul buğda, ya çox ucuz meyvə və tərəvəz, çünki onlar ucuz istəyirik. insanlar ucuza alışırlar. bir çox hallarda, bu məhsullar gələn il daha ucuz olacaq! məsələn, ən ləkələr sitrus vəkartof və soğan-də azərbaycanda bir alma ağacı, iranın artıq, qasd və eyni yerdəqalır. buna görə istehsal və istehlak şərtlərində yalnız inflyasiya deyil, əksinədir. bəzəəvvəllərdən daha ucuzdur. ancaq istehsal edən iqtisadçılar: bunları görmürlər! meyvə meyvə on faiz əl dollar minlərlə yüz dollar istehlakçıya çatır əgər islam komissiyalarının və ya ticarət görə, ki, edir. lakin spekülatörler iqtisadçıları var! kapitalist nəzəriyyəyə əsasən, onların tələsik və tələsik olduqları yerə getməyəimkan verən bir çoxları var: təklif və tələblər müəyyən edilir. bilimli iqtisadçılar spekülatörlərin mexanizmi manipulyasiya etdiyini bilmirlər! məsələn, istehsal yerində ucuz istehsal alsalar da, tədarükü azaldana qədər ucuz alacaqlar vəqiymətlər qalxacaq! bu səbəblə sənayelər də çılpaqdır: bunlar illüzivdir: amerika birləşmiş ştatları qadağandır, çünki tədarükü azaldır və qiymət yüksəlir. sadəinsanlar anlayırlar və: tələbi azaltmaq üçün ın almayın. amma iqtisadçılar inflyasiyanın içindədirlər, yəni onlar amerika sanktsiyalarını böyük psixoloji müharibə halına gətirəcək və insanlar alacaqlar! bu tələbat artır və qiymətlər dəuçur. mehran modriy şəfqətlə deyir: işçi qiymətə baxmaq üçün mağazaya gedib! boş əl geri gedir, qiymətlərə baxmayan hər kəs üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur vəhər şey karta gedir! bəli, bu iki fərqli, bu, çünki kooperativ olan işçilər onların miqyaslı, lakin bu dünyada amerika dolları və qiymətləri ilə zəngindir! işçinin ın alınmamasının səbəbi inflyasiyaya qarşı etirazdır, lakin zənginlərin alqı- qısının səbəbi dollar və inflyasiya illüziyasını qəbul etməkdir. gecənin gecəsi üçün alış-veriş bu fərqi aydın şəkildə vurğulayır: insanlar hər yerdə var və hər şeyi alırlar, lakin mırlar! əlillərsiz ışlar inflyasiyanın illüziyalarından azad olduğundan! onların malları çox ucuz və keyfiyyətlidir. bu, dilerlər vasitəsilə və ya rəsmi bazarlardan ın almalarının səbəbidir və onlar diler vasitəsilə on dəfə daha bahalı ış edirlər. çünki xarici dünyaya və xarici iqtisadiyyata olan baxışları: dollara əsaslanan, lakin insanların və alıcıların görünüşü, xarici iqtisadiyyatın görünüşü və yerli istehsal vəpərakəndə ticarətin dəstəklənməsi. bank əməliyyatları və dövriyyəsi: səlahiyyətliləəhəmiyyətli bir fərqə sahibdirlər: istifadəçilərin mənfəəti üçün mənalıdır.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]