نحوه قیمت گذاری قیمت ملک یکی از بخش های جدا ناپذیر شغل مشاوری املاک است.

مهارت در قیمت گذاری شما را می تونه پیشتاز در منطقه کاری تان نماید .

برای اینکه قیمت گذاری صحیح و دقیقی را داشته باشید باید همواره در بازار باشید و از قیمت ملک های مورد معامله اطلاع داشته باشید زیرا بسیار اتفاق می افتد که یک ملک بر روی کاغذ بسیار گران است اما مشاور حرفه ای می داند که این ملک به خاطر شرایط بازار یا شرایط خاص ملک به راحتی فروش می رود .

بر ع مورد فوق هم صادق است گاهی یک ملک بر روی کاغذ بسیار فایل خوبی است و مشاوران مبتدی ترغیب می شوند که مدت طولانی بر روی آن کار کنند اما متاسفانه فقط زمان و انرژی خود را هدر می دهند و در نهایت از آن فایل خاص کمیسیونی گیرشان نمیاد

قیمت گذاری از زیر مجموعه های کارشناسی ملک است و قیمت گذاری صحیح روند و جهت کاری شما را تعیین می کند زیرا از همان ابتدا و به سرعت مشاور حرفه ای متوجه می شود که فایل مورد کارشناسی ارزش وقت گذاشتن را دارد یا خیر ؟؟؟

برای ب مهارت در قیمت گذاری وقت بزارید و به یک در منطقه کاری تان در قیمت گذاری تبدیل شوید .

به طور کلی نحوه قیمت گذاری قیمت ملک در واحد های مس ی نسبت به قیمت نوساز های آن منطقه تعیین می گردد .

به این صورت که در اثر هر سال ساخت یک عددی مثلا ۵۰۰ هزار تومان از قیمت ملک نوساز ر می گردد. حالا اگر خانه پارکینگ هم نداشت قیمت پارکینگ هم ر می گردد .

نحوه محاسبه قیمت پارکینگ در ادامه ذکر شده است.

✅ نسبت ارزش پارکینگ ،انباری به ارزش ملک
ارزش پارکینگ نسبت به ارزش هر مترمربع آپارتمان نوساز در:
– نارمک: ۴۰ م ت و آپارتمان ۸م ت
-خزانه بخارایی: ۲۰م ت واپارتمان۳م ت
-شهرک غرب بلوار فرحزادی خ درختی : ۸۰ م ت و آپارتمان ۱۶ م ت
الف) با کمی تامل و دقت براحتی میتوان نسبت و ارزش یک مترمربع پارکینگ را به یک مترمربع آپارتمان مرتبط را محاسبه و کشف کرد .
ب) اگر قرار بود ارزش یک مترمربع پارکینگ با یک مترمربع آپارتمان ی ان باشد بطور مثال مساحت متوسط هر پارکینگ درسندها۱۱مترمربع قیدمیشود
پس اگر از اطلاعات فوق نارمک را در نظر بگیریم ؛
ارزش هرمترمربع اپارتمان ۸م ت است لذا ۷۷×۱= هفتادوهفت م ت( ۷۷م ت)
درصورتی که ارزش یک پارکینگ درنارمک ۴۰ م ت است یعنی ارزش هر مترمربع پارکینگ حدودا ۶۰% در این منطقه است ؛
❇️این نسبت بطور کلی و اکثرا مشابه است مگر در موارد خاص که اینجا بحث موارد استثنایی و خاص نیست.
⭐️ ارزش انباری هم تقریبا به روش فوق قابل محاسبه است
بطورکلی ارزش انباری( به مساحت ،موقعیت آن (زیر راه پله ، مجاور موتورخانه ،ارتفاع کم ، قناس بودن ؛سقف شیداربودن ،عدم نورگیربودن و…) بستگی دارد ارزش هر مترمربع انباری ۳۵ تا ۵۰% ارزش هر مترمربع آپارتمان است.

قطعات مبنائی در ارزی با توجه به منطقه متغیر می باشند.
واحدهای واقع در بر خیابانها برای کاربری اداری مناسب هستند.
در شرایط مساوی ، واحدهای جنوبی ۵% تا ۷% گرانتر از واحدهای شمالی می باشند.

قدر السهم عرصه در نحوه قیمت گذاری قیمت ملک آپارتمانی برای مجتمع های ۲ تا ۳ واحدی تاثیر مثبت ۵% تا ۱۰% نسبت به مجتمع های با تعداد واحد بیشتر دارد.

با توجه به اینکه در برجها امکانات رفاهی بیشتری وجود دارد ، قیمت واحدهای آپارتمانی در برجها نسبت به واحدهای آپارتمانی معمولی دارای ۲۰% ارزش بیشتری می باشد .
نحوه قیمت گذاری قیمت ملک با قدمت بیش از دو سال ، به ازای هر سال قدمت ، ۱٫۵% کاهش قیمت در نظر گرفته شود.

ارزش هر مترمربع پارکینگ بین ۵۰% تا ۶۵% ارزش هر مترمربع آپارتمان در نظر گرفته شود .
ارزش هر مترمربع انباری بین ۳۵% تا ۵۰% ارزش هر مترمربع آپارتمان در نظر گرفته شود.

واحدهایی که دارای حیاط اختصاصی می باشند دارای ارزش بیشتری بین ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به دیگر واحدها می باشند.
ارزش هر مترمربع تراسهای مسقف برابر ۲۵ تا ۳۵ درصد ارزش هر مترمربع آپارتمان می باشد .
ارزش بالکنهای سه طرف باز برابر ۵۰% و بالکنهای دو طرف باز برابر ۷۰% هر مترمربع آپارتمان می باشد.

✍️ برگرفته ازخلاصه مطالب مطروحه در دوره افزایش صلاحیت ارزی کانون

منبع مطلب