ما یکی از نادرترین زیست بوم های جانوریه.

و من بارها نمونه های بسیار زیبا و کمی (کمیاب در زندگی شهری) از موجودات زنده رو اینجا دیده م و کلاً فضای خوبی برای زندگیِ حیواناته!

آبانِ دوست داشتنی رو با یک مسابقه به پایان می بریم!

اینجا تریای نزدیک دانشکده ی خواهرم و یکی از پر رفت و آمدترین معابر ه.

به من بگید چند موجود چها ا در تصویر مشاهده می کنید؟

اگه شاخ بیان بودم الان اسپانسر و جایزه هم داشتیم. :(

و در اون صورت من عمداً مسابقه رو ساده طرح کرده بودم که همه تون برنده بشین. :)

دیگه کمبودها رو بر ما ببخشید. :)+یه بار هم باید موقع گذر از جلوی سلف های غذاخوری ع بگیرم!

+یکی از رفقای خواهرم شهردار شده! :/