اظهارات امروز العبادی در حالی است که او هفته پیش با اعلام اینکه با تحریم های یکجانبه علیه ایران مخالف است، تاکید کرده بود به خاطر منافع ملت عراق مجبور به پیروی از این تحریم هاست.   

"حیدر العبادی" نخست عراق در اظهارات جدید امروز خود اعلام کرد کشورش تنها از تحریم عدم مبادله تجاری با دلار با ایران پیروی خواهد کرد و از سایر تحریم های یکجانبه علیه ایران پیروی نخواهد کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، العبادی در سخنانی  در حاشیه نشست هفتگی ک نه عراق با اعلام این مطلب گفت:" در مسئله ایران، تعهد ما عدم استفاده از ارز دلار در مبادلات است، نه پایبندی به (همه)تحریم های ."

او افزود: "مواضع عراق در رد هرگونه حمله به کشورهای همسایه که از اراضی عراق صورت بگیرد، ثابت است."

نخست عراق تاکید کرد، کشورش مجبور به عدم استفاده از دلار در مبادلات خود با ایران است چرا که راهی برای این کار وجود ندارد.

عقب نشینی حیدر العبادی از اظهاراتش درباره تحریم های ایران

اظهارات امروز العبادی در حالی است که او هفته پیش با اعلام اینکه با تحریم های یکجانبه علیه ایران مخالف است، تاکید کرده بود به خاطر منافع ملت عراق مجبور به پیروی از این تحریم هاست.

العبادی امروز در سخنان جدید خود رسانه ها را به سوء برداشت از اظهارات هفته گذشته متهم کرد.

پس از اظهارات هفته گذشته العبادی بسیاری از جریان های شیعی و شخصیت های و مذهبی عراقی در مخالفت با العبادی تاکید کرده بودند که باید در شرایط حاضر ت و ملت عراق در کنار ایران قرار بگیرند.

اظهارات هفته گذشته العبادی در ایران هم بازخورد بسیار منفی داشت و بسیاری از جریان ها، رسانه ها و شخصیت های این اظهارات را ناسپاسی نخست عراق در قبال کمک های بی شائبه ایران به اعاده صلح و ثبات و امنیت در عراق پس از ظهور دانستند.

به نظر می رسد این ابراز مخالفت ها فشار زیادی روی العبادی وارد کرده است.