شهردار اهواز گفت: پس از دریافت حکم شهرداری اهواز از وزارت کشور، به اهواز خواهم آمد.

منصور کتانباف در گفت وگو با خبرنگار ایسنا - منطقه خوزستان، با اشاره به صدور حکم شهرداری اش از سوی کشور اظهار کرد: حکم شهرداری امروز صادر شده و پس از اینکه وزارت کشور حکم شهرداری اهواز را ارائه دهد، به اهواز می آیم.

وی با بیان اینکه برنامه های در نظر گرفته شده برای شهر اهواز به زودی ارائه خواهد شد، افزود: در اولین فرصت جلسه ای با حضور رسانه ها در اهواز تشکیل می دهم و برنامه ها و اولویت هایم را به عنوان شهردار اهواز ارائه می دهم.