استخدام خوبیار

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ استخدام خوبیار خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان استخدام خوبیار برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 9 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان شنبه - 9 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام شرکت نیتاران – استخدام همکار خانم در۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام کارشناسی ارشد و ا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام فروشنده خانم باتجربه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام پیک نیمه وقت ظهر و تمام وقت۱۳۹۵/۱۱/۰۹
دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام سالن کار خانم وآقا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تعدادی پیک موتوری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام راننده بدون اتومبیل در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام باما در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام پزشک عمومی جهت جنوب کشور در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تعدادی پیک نیمه وقت در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تا ی ۱۰۱۰مشهد۱۳۹۵/۱۱/۰۹
دعوت همکاری ین دارای ۳ سال سابقهرشت۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت آژانسیبیرجند۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام بیرون بر تستشیراز۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام استخدام شرکت صنایع غذایی آی درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تا ی الهیهشیراز۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تعدادی مزدی دوز چرخکار، درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام چند نفر چرخکار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تا ی تلفنی مهرشاد در فارسشیراز۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استنخدام نیروی خانم جهت کارگاه تولیدی باسلوق پزیقم۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام راننده تا ی الهیهشیراز۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام دو نفر چرخکار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۰۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 9 بهمن ماه 1395 - ۰۹استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,تا ی ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,راننده ,۰۹استخدام تعدادی ,۰۹استخدام راننده ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۰۹استخدام تا ی ,اطلاع?
استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 9 بهمن ماه 1395 ۰۹استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,تا ی ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,راننده ,۰۹استخدام تعدادی ,۰۹استخدام راننده ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۰۹استخدام تا ی ,اطلاع?
استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 10بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان یکشنبه - 10بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۰
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام اپیلاسیون کار در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام شرکت ایران کالا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام متخصص پوست،داخلی،ent در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام بیمه عمر پاسارگاد در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام چند فروشنده تلفنی خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام یکنفر ترجیحا آقا، جوان فعال در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام تعدادی خانم و آقا در۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام نگهبان جوان و بازنشسته در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام خانم جهت نگهداری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام ۳ نفر خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام اصلاح کار مجرب در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۰

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام دو نفر همکار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام یک خانم یا آقا درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام لیسانس حسابداری خانم مسلط بر ا ل درمشهد۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام نیمه وقت جهت یک جوجه سراقم۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام تعدادی بازاریاب خانم و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام تا ی تلفنی مهرشاد در فارسشیراز۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام  یک نفر نیروی خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام یک آشپـز ماهـر جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام راننده پایه دو با مدرک دیپلم جهتقم۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام  یک نفر حسابدار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام  تعدادی راننده خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استخدام  دو نفر پیتزا کار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۰

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 10بهمن ماه 1395 - ۱۰استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,اطلاعات ,khobyar ,خانم درهمدان۱۳۹۵ ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۱۰ ب اطلاعات ,khobyar comاستخدام ,اطلاعات بی
استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 10بهمن ماه 1395 ۱۰استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,اطلاعات ,khobyar ,خانم درهمدان۱۳۹۵ ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۱۰ ب اطلاعات ,khobyar comاستخدام ,اطلاعات بی
استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 11 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان دوشنبه - 11 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۱
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام شرکت تجاری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام شرکت تولیدی در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام مدیر فروش در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام ناخن کار ماهر ورنگ کار در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام پزشک خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام آشنا به امور پزشکی در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام فارغ حصیلان برق در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام بازاریاب تلفنی خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام شرکت معتبر در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام تعدادی سرایدار نگهبان در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام خانم جهت مطب در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام تعدادی مزدی دوز چرخکار، درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام تعداد محدودی پیک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام جویای کار- راننده جوان درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام یک اتوکار ماهر با درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام پرستار خانم جهت نگهداری درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام آقا (جوان) جهت فست فود در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام یک نفر آقا درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام نیرو جهت کار خدماتی و کافی شاپقزوین۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام یک نفر آقا درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام تعدادی راننده خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام بازاریاب خانم یا آقا،با درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام حسابدار خانم ،با حداقل در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۱

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 11 بهمن ماه 1395 - ۱۱استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,شرکت ,۱۱استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,۱۱استخدام شرکت ,اطلاعات بیشترwww ,۱۱ ب اطلاعات ,اطلاعات ب?
استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 11 بهمن ماه 1395 ۱۱استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,شرکت ,۱۱استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,۱۱استخدام شرکت ,اطلاعات بیشترwww ,۱۱ ب اطلاعات ,اطلاعات ب?
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 12 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  - 12 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۲
 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام لیسانس کامپیوتر یا شبکه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام فروشنده خانم جهت کاردرمزون در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام تعدادی نیروی راپل کار در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام مشاور یا روانشناس در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام بهیار آقا یا خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام طراح سایت خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام کارمند خانم آشنا به فتوشاپ در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام یک‎ کارمند خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام عمران ، معماری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام علاقه مندان به کار در۱۳۹۵/۱۱/۱۲

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام چند نفر کارگر ساده درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام تعدادی کارگرخانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام یک اپیلاسیون کار حرفه درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام یک خانم یا آقا درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام کار در منزل مونتاژ هوای درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام چند نفر وردست و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام یک پرستار کودک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام نیروی کار جهت اغذیه فروشی در اسانبیرجند۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام یک پرستار جهت مراقبت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام دفتر پخش درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
استخدام تعـدادی راننـده همراه درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۲

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان - 12 بهمن ماه 1395 - ۱۲استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,اطلاعات ,khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,همکاری نقشه ,صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵ ,۱۲ ب اطلاعات ,اط?
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 12 بهمن ماه 1395 ۱۲استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,اطلاعات ,khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,همکاری نقشه ,صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵ ,۱۲ ب اطلاعات ,اط?
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهارشنبه - 13 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان چهارشنبه - 13  بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۳
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام کارمند اداری خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام طراح و فتوشاپ کار ماهر در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام انبار دار جهت انبار کاشی در۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام نسخه پیچ ماهر در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام نقشه کش خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی فروشنده در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام بازاریاب فروش خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام کارشناس فروش خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام ناخن کار حرفه ای در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام صندوقدار خانم با تجربه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام کارشناس ودیپلم فنی ماشین در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی ویزیتورفعال خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
دعوت همکاری ین دارای ۳ سال سابقهاراک۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تا ی سرویس تعدادی در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام شرکت آوند پخش غرب توزیع درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام دو نفر همکار آقا درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام یک نفر نیروی جوان درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی نگهدار سالمند در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی چرخکار، وردست درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام همکارخانم در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی نیروی خانم و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی مزدی دوز درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام نمایندگی انحصاری سینا (سنجابک)رشت۱۳۹۵/۱۱/۱۳

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان چهارشنبه - 13 بهمن ماه 1395 - ۱۳استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,خانم ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,۱۳استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۱۳ ب اطلاعات ,۱۳استخدام کا
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهارشنبه - 13 بهمن ماه 1395 ۱۳استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,خانم ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,۱۳استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۱۳ ب اطلاعات ,۱۳استخدام کا
استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 16 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان شنبه - 16 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۶
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام فروشنده خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام تکنسین برق آقا وقت در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام صندوقدار آقا تمام وقت در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام تعدادی پیک موتوری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام تعدادی کت دوز و بیرون بر۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام سالن کار خانم وآقا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام یکنفر اتوکار خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام دو نفر خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام طالب همکاری با متخصصین در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام تعدادی کارگر ساده در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام تعدادی کت دوز و بیرون بر۱۳۹۵/۱۱/۱۶

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
دعوت همکاری چرخکار ماهر جهت دوخت رویهقم۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام دونفر نیروی خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام شاگرد ماهر یا نیمه ماهر جهت رویهقم۱۳۹۵/۱۱/۱۶
دعوت همکاری ین دارای ۳ سال سابقهاراک۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام کار در منزل مونتاژ هوای درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام تعدادی موتورسوار در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام راننده ایسوزو با گواهینامه پایه دو درقم۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام یک نف یک موتوری درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام تعدادی mdf کار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام شاگرد ماهر یا نیمه ماهر جهت خشکشوییبیرجند۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام جویای کار نصاب و برش درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخدام کافه نان بوتالیقزوین۱۳۹۵/۱۱/۱۶

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 16 بهمن ماه 1395 - ۱۶استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,تعدادی ,ماهر ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,۱۶استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,شاگرد ماهر ,نیمه ماهر ,اطلاعات بیشترwww kh
استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 16 بهمن ماه 1395 ۱۶استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,تعدادی ,ماهر ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,۱۶استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,شاگرد ماهر ,نیمه ماهر ,اطلاعات بیشترwww kh
استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 17 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان یکشنبه - 17 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۷
 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام کارگر ساده دیپلمه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام کارگر ساده در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام رنگ کار، ناخن کار، ا تنشن کار در۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام برق خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام فروشنده خانم وآقا تمام وقت در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام بازاریاب با موتور یا ماشین در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام دندانپزشک با پروانه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام موسسه حقوقی پارسه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی مراقب خانم با تجربه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام کارمند فروش خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار مانتو درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار مانتو درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار وردست و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار ، وردست درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام نیروی فروش و حسابداری در نمایندگی ایرانقزوین۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار وردست چرخکار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام استخدام به تعدادی مشاور با درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام یک همکار خانم با درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار خانم و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار ، وردست درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار وردست و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام چند نفر همکار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 17 بهمن ماه 1395 - ۱۷استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,تهران۱۳۹۵ ,چرخکار ,خانم ,۱۷استخدام تعدادی ,تعدادی چرخکار ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,چرخکار وردست ,۱۷استخد?
استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 17 بهمن ماه 1395 ۱۷استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,تهران۱۳۹۵ ,چرخکار ,خانم ,۱۷استخدام تعدادی ,تعدادی چرخکار ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,چرخکار وردست ,۱۷استخد?
استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 18 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان دوشنبه - 18 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۸
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام راننده آقا با اتومبیل مدل بالا در۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام بازاریاب خانم وآقا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام شرکت حمل ونقل بین المللی در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام کارشناس شبکه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام خانم جهت کار در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام تعدادی سالن کار آقا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام بازاریاب خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام آشپز آقا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام * فروشنده آقا * در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام دانشجو و فارغ حصیلان در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۸

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام طراح فتوشاپ خانم مسلط در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام آشنا به کار حسابداری جهت رستورانیقم۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام گرافیست با سابقه جهت شرکت تبلیغاتی درمشهد۱۳۹۵/۱۱/۱۸
دعوت همکاری ین دارای ۳ سال سابقهتبریز۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام فروشنده خانم جهت بوتیک لباس در اسانبیرجند۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام ۲نفرکارشناس خانم وآقا در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام تعدادی همکار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام نصاب ماهر کفپوش درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام چهار نفر کارگر خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام فست فودی واقع در ابتدای بلوار جانبازمشهد۱۳۹۵/۱۱/۱۸
استخدام بازاریاب تلفنی (خانم) در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۸

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 18 بهمن ماه 1395 - ۱۸استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ , ,درهمدان۱۳۹۵ ,۱۸استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww ,۱۸استخدام بازاریاب ,بیشترwww khobyar ,خانم درهمدا?
استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 18 بهمن ماه 1395 ۱۸استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ , ,درهمدان۱۳۹۵ ,۱۸استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww ,۱۸استخدام بازاریاب ,بیشترwww khobyar ,خانم درهمدا?
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 19 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  - 19 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۹
 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام تعدادی ناخن کار در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام بهیار – پرستار – تکنسین در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام خانم هنرمند در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام فروش با تجربه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام تعدادی فروشنده خانم و آقا در۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام طراح و گرافیست در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام علاقه مندان به کار در۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام بازاریاب حرفه ای در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام شینیون کار ، رنگ ومش کار در۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام پزشک متخصص عمومی ،داخلی در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به یک نفر mdf کار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به دو نقاش خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام -۳ نفر کـانتر کـار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به چند نفر نیروی درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به تعداد محدودی پیک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به یک همکار خانم مجرد،جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به یک نفر اپراتور درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام نیازمند یک نفر همکار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام فروشنده آقا تمام وقت در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام جهت رتبه بندی به یک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام شرکت پخش محصولات خوراک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان - 19 بهمن ماه 1395 - ۱۹استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,در۱۳۹۵ ,تعدادی ,۱۹استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,خانم درهمدان۱۳۹۵ ,همکار خانم ,اطلاعا?
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 19 بهمن ماه 1395 ۱۹استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,در۱۳۹۵ ,تعدادی ,۱۹استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,خانم درهمدان۱۳۹۵ ,همکار خانم ,اطلاعا?
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 20 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان چهار شنبه - 20 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۲۰
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام درمانگاه شبانه روزی ایران در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام سرآشپزماهروآشپزایرانی در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام یکنفر کارگرساده در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام یکنفرخانم طراح در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام چرخکارمانتومجلسی واداری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام تایپیست خانم‎مسلط در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام آقا یا خانم ، آشنا در۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام تعدادی پیک موتوری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام فتوشاپ کار در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام فروشنده آقا جهت بدلیجات در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام ناخن کار ماهر در تهران۱۳۹۵/۱۱/۲۰

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام استخدام در رستوران فرنگی درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام میاندوزکار و زیگزالدوز خانم جهت تولیدی پوشاکقم۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام نیروی خانم جوان در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام تعدادی خانم در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام خانم در پخش لوازم موتور –قم۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام آشنا به کار حسابداری جهت رستورانیقم۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام خانم با روابط عمومی آشنا در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام شرکت پخش محصولات خوراک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام یک عدد میان دوز زیر درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام به تعدادی لعابکار سفال خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام چند نیروی کارگر ساده در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۲۰
استخدام کارشناس کنترل پروژه در خط تولید mdfرشت۱۳۹۵/۱۱/۲۰

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 20 بهمن ماه 1395 - ۲۰استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,درهمدان۱۳۹۵ ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ , ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar , خانم ,۲۰استخدام ,۲۰استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 20 بهمن ماه 1395 ۲۰استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,درهمدان۱۳۹۵ ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ , ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar , خانم ,۲۰استخدام ,۲۰استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww
استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 23 آبان ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان یکشنبه - 23 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۸/۲۳
 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام تعدادی چرخکار مانتودوز ماهر در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام (پیک آریا) سعادت آباد در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام x پیک موتوری میرداماد x در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام همکاری با ین دارای پروانه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام راننده دیپلمه با گواهینامه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام خانم آشنا به کامپیوتر در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام تعدادی چرخکار مانتو دوز در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام شرکت معتبر تولیدی در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام جهت کمک به تخلیه وبارگیری در تهران۱۳۹۵/۸/۲۳

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام یک پرستار خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام چرخکار مزدی دوز با کارگاه درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام یک همکار خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام تعدادی پیک موتوری درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام تعدادی پیک موتوری بصورت تمام وقت درقم۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام چند نفر چرخکار مانتو درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام یک نفر خانم درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام یک نفر خیاط مبل در استان مرکزیاراک۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام یک نفر درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام جویـای کـار راننده،دارای گواهینامه پایه درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام خانم با مدرک دیپلم به بالا جهتقزوین۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام چرخکار ماهر جهت کارگاه مبل در استاناراک۱۳۹۵/۸/۲۳
استخدام یک پرستار خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۳

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 23 آبان ماه 1395 - ۲۳استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,درهمدان۱۳۹۵ ,چرخکار ,تعدادی ,۲۳استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,۲۳استخدام خانم ,اطلاعات بیشترwww ,پرستار خانم ,اطلاعات
استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 23 آبان ماه 1395 ۲۳استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,درهمدان۱۳۹۵ ,چرخکار ,تعدادی ,۲۳استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,۲۳استخدام خانم ,اطلاعات بیشترwww ,پرستار خانم ,اطلاعات
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 25 آبان ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  - 25 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۸/۲۵
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام بتعدادی پیک موتوری در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام راننده با وانت پیکان در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام فروشنده آقا با تجربه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام کارشناس بازرگانی در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام آشپز ماهر و باتجربه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام پزشک عمومی با شرایط ویژه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام تعدادی بازاریاب خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام آقا بامدرک لیسانس در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام تکنسین حرفه ای ونیمه حرفه ای در۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام شرکت معتبر it در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام مدرس زبان درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام صنایع غذایی هزار چین تولید درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام یک نفر حسابدار خانم درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام یک نفر فـروشنده درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام بازاریاب حضوری و تلفنی در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام چند نفر پادو و درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
دعوت به همکاری ین جهت رتبه بندی باقزوین۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام یک همکار خانم نیازمندیم.میدان درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام  یک خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام حسابدارآشنابه در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام خانم مدرک مرتبط ۳سال در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام تعدادی نیروی کار درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام یک نفر رویه درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان - 25 آبان ماه 1395 - ۲۵استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,بیشترwww ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۲۵استخدام تعدادی ,۲۵ ب اطلاعات ,khobyar comاستخ
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 25 آبان ماه 1395 ۲۵استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,بیشترwww ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۲۵استخدام تعدادی ,۲۵ ب اطلاعات ,khobyar comاستخ
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 26 آبان ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان چهار شنبه - 26 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۸/۲۶
 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام جهت مطب در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام خانم باروابط عمومی بالا در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام شرکت تامین کننده در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام طراح مسلط به کرل در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام آرایشگر خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام خانم لیسانسیه یا دیپلمه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام خانم تحصیلکرده باروابط عمومی در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام صندوقدار خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام برنامه نویس در شرکت پوپک کرج۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۶

استخدام استان ها 

استخدام تعدادی و دستیار فیزیوتراپ در قمقم۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام فتوشاپ کار حرفه ای خانم در مشهدمشهد۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام نیروی کار خانم با روابط عمومی بالارشت۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام چند نفر سیاه قلم درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام کارشناس فروش جهت شرکت تجهیزات پزشکی درقم۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام بازاریاب حرفه ای در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام یک نفر خمکار جوشکار درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام خانم در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام تعدادی نیروی کمک آشپز در قمقم۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام حسابدارآشنابه در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام فروشنده آقا جهت کار در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام دو نفر پیک درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۶
استخدام ۴ نفر نیروی خانم درهمدان

۱۳۹۵/۸/۲۶

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 26 آبان ماه 1395 - ۲۶استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,نیروی ,۲۶استخدام خانم ,باروابط عمومی ,۲۶استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,چهار شنبه ,اط
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 26 آبان ماه 1395 ۲۶استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,نیروی ,۲۶استخدام خانم ,باروابط عمومی ,۲۶استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,چهار شنبه ,اط
استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 29 آبان ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  شنبه - 29 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۸/۲۹
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام راننده تحصیل کرده یابازنشسته در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام رنگ ومش وکوپ کاروناخن کار در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام # شغل خوب # در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام لیسانس و فوق دیپلم عمران در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تعدادی طراح حرفه ای خانم در۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام شرکت بازرگانی معتبر در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام پیک موتوری شیفت ظهر در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تایپیست ماهر مسلط در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹

استخدام استان ها 

استخدام غرفه گوشت فروشگاه اتما در مشهدمشهد۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام چند نفر راننده جهت درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تعدادی چرخکار ،اتو درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام صندوقدار خانم باتجربه،جهت کار درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام نیروی کار جهت سرو غذا در سلف سرویسقم۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام نیروی کار خانم با روابط عمومی بالارشت۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام صندوقدار خانم باتجربه،جهت کار درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تمام وقت خانم در شرکت پخشمشهد۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام بازاریاب حضوری و تلفنی در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تعدادی چرخکار مانتو و درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام آژانس تلفنی سیمرغ در قمقم۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام اتوکد کار خانم در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام نیروی ساده آقا در آشپزخانه سیناقم۱۳۹۵/۸/۲۹
ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com
عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 29 آبان ماه 1395 - ۲۹استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,نیروی ,۲۹استخدام تعدادی ,۲۹استخدام نیروی ,صندوقدار خانم ,خانم باتجربه،جهت ,۲۹استخدام صندوقد
استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 29 آبان ماه 1395 ۲۹استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,نیروی ,۲۹استخدام تعدادی ,۲۹استخدام نیروی ,صندوقدار خانم ,خانم باتجربه،جهت ,۲۹استخدام صندوقد
استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 1 آذر ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  دوشنبه - 1 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۹/۰۱
 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام تعدادی خانم ، آقا و کودک در۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام طراح و فتوشاپ کار خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام teacher training and در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام صندوقدار خانم با سابقه کار در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام راننده باخودروی وانت بار در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام راننده جهت کاربا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام راننده صبح کار،عصرکار،شب کار در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام راننده متعهد آقا با اتومبیل در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام یک نفر کارمند » در۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام کاراپست بین الملل در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام انباردار جوان در تهران۱۳۹۵/۹/۰۱

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام کارگر آشپزخانه و پیک موتوری در شیرازشیراز۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام پیک موتوری، نیروی ساده و ماهر درشیراز۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام مونتاژکار و برشکار ام دی اف دریزد۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام راننده پایه یک جهت کارخانه تولیدی بتنشیراز۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام چرخکار و سوزن دوز پیراهن جهت یکبجنورد۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام صندوقدار آقا جهت فروشگاه معتبر در مشهدمشهد۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام راننده جهت آژانس رونیز در مشهدمشهد۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام کارگر ساده جهت فضای سبز در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام خیاط راسته دوز در مشهدمشهد۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام کارگر جهت کارگاه در استان مرکزیاراک۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر درمشهد۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام شرکت سپیدان در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۹/۰۱
استخدام فروشنده خانم تمام وقت در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۹/۰۱

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 1 آذر ماه 1395 - ۰۱استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,راننده ,خانم ,مشهدمشهد۱۳۹۵ ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,۰۱استخدام راننده ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۰۱استخدام کارگر ,۰۱ ب ا
استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 1 آذر ماه 1395 ۰۱استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,راننده ,خانم ,مشهدمشهد۱۳۹۵ ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,۰۱استخدام راننده ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۰۱استخدام کارگر ,۰۱ ب ا
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 2 آذر ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  - 2 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۹/۰۲
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام تعدادی کارمندفعال خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام تعدادی کارمند اداری و فروش در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام کارمند فروش خانم یا آقا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام کارگر ساده در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام کارگر ساده آقا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام مدیر خانم یا آقا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام ۲نفر فرم زن با سابقه کار در۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام خانم آشنا به کامپیوتر در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام لیسانس ی پزشکی در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام تعدادی آقا با موتور درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام تعدادی راننده با درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام شرکت بازرگانی ترک سان درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام یک نفر همکارخانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام شرکتی معتبر،جهت پروژه بازرگانی خود درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام تعدادی خودرو در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام یک پیک موتوری درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام یک خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام دو نفر پیتزا کار درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام یک خیاط مبل خانم درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام سه نفر کارگر درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام شرکت پاک بهداشت نـوفــراز به درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام دو نفر همکار آقا درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان - 2 آذر ماه 1395 - ۰۲استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,کارگر ,۰۲استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww ,۰۲استخدام خانم ,بیشترwww khobyar ,۰۲ ب اطلاعات ,اطلاعا
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 2 آذر ماه 1395 ۰۲استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,کارگر ,۰۲استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww ,۰۲استخدام خانم ,بیشترwww khobyar ,۰۲ ب اطلاعات ,اطلاعا
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 3 آذر ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان چهار شنبه - 3 آذر ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۹/۰۳
 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام مزون الگار – ۱نفر فروشنده در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام راننده با خودرو طرح دار در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام صندوقدار و کانتر کار خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام آشپز و کمک آشپز در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام طراح خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام داروخانه شبانه روزی در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام چندبازاریاب خانم وآقادر پرند ، در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام کارمند دفتری خانم دیپلمه در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام تعدادی برنامه نویس در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام یکنفر کارمند خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام طراح فتوشاپ کار حرفه ای در تهران۱۳۹۵/۹/۰۳

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام تعدادی راننده با درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام آشپز، پیک و نیروی آشپزخانه در رستورانقم۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام یک خیاط مبل خانم درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام یک بازاریاب خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام صندوقدار خانم در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام کارگر ساده در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام تعدادی آقا با موتور درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام نیروی ساده خانم در قمقم۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام راننده پایه یک جهت کارخانه تولیدی بتنشیراز۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام پیک موتوری آشنا به در کرجکرج۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام زبان گستران در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام مرکز درمان اعتیاد مسعود در قمقم۱۳۹۵/۹/۰۳
استخدام نیروی کار خانم با روابط عمومی بالارشت۱۳۹۵/۹/۰۳

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 3 آذر ماه 1395 - ۰۳استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,نیروی ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۰۳استخدام طراح ,۰۳استخدام تعدادی ,۰۳ ب اطلا
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهار شنبه - 3 آذر ماه 1395 ۰۳استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,نیروی ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۰۳استخدام طراح ,۰۳استخدام تعدادی ,۰۳ ب اطلا
استخدام های امروز تهران و شهرستان پنجشنبه - 4 آذر ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان پنجشنبه - 4 آذر ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۹/۰۴
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام فروشنده آشنا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام صندوقدار خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام مرکز جراحی و دیالیز مادر در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام راننده خانم وآقا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام صندوقدارخانم شیفت صبح وشب در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام پیک اتحادیه در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام موتور سوار جهت شیفت در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام دندانپزشک عمومی در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام کارمند فروش با تجربه بالا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام راننده متاهل بدون اتومبیل در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام m imo dutti در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام یک بازاریاب خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام گرافیست و طراح در اسان رضویمشهد۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام تعدادی چرخکار مانتو و درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام یک نفر همکارخانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام ۴ نفر کارگر خانم درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام تعدادی نیروی خانم علاقمند درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام مدیر بازرگانی خانم،بازاریاب درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام جویای کار،خانم ۲۶ ساله درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام یک خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام بازاریاب حضوری با درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام برای کار در منزل مونتاژ هوای درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام تعدادی چرخکار مانتو درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام ۴ نفر کارگر خانم درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان پنجشنبه - 4 آذر ماه 1395 - ۰۴استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,بیشترwww ,اطلاعات بیشترwww ,۰۴استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,چرخکار مانتو ,کارگر خانم ,اطلاعات بی
استخدام های امروز تهران و شهرستان پنجشنبه - 4 آذر ماه 1395 ۰۴استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,بیشترwww ,اطلاعات بیشترwww ,۰۴استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,چرخکار مانتو ,کارگر خانم ,اطلاعات بی
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 9 آذر ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  - 9آذر ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۹/۰۹
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام جهت حضو ردربهترین سریال در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام خانم آشنا به کامپیوتر در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام تعدادی کارگرساده آقاجهت کاردر در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام فروشنده مجرب در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام کارمند خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام تعدادی مراقب حرفه ای در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام رتبه بندی با تسویه نقدی در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام علاقه مندان به کار در۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام خیاط در تهران۱۳۹۵/۹/۰۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام شرکت دکور آرا در هرمزگانبندرعباس۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام کارگر جهت تولیدی شیرینی سنتی در قزوینقزوین۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام تولیدی آینه یاقوت در شیرازشیراز۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام یک خانم با سابقه درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام تعدادی خانم بصورت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام رستوران گلچین در سه رده شغلیمشهد۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام پیک موتوری جهت کار در کرجکرج۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام نیروی برقکار نیمه ماهر در اسان جنوبیبیرجند۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام بازاریاب در شرکت متحد جنوب بارثاوابیرجند۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام کار مکانیک حرفه ای در مجتمعقم۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام تعدادی راننده با درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام تعدادی بازاریاب در بلوک قم۱۳۹۵/۹/۰۹
استخدام جویای کار-ایسوزو یخچالی آماده به درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان - 9 آذر ماه 1395 - ۰۹استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,تعدادی ,خانم ,درهمدان۱۳۹۵ ,بیشترwww ,۰۹استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۰۹ ب اطلاعات ,khobyar comاستخدام ,اطلاعا
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 9 آذر ماه 1395 ۰۹استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,تعدادی ,خانم ,درهمدان۱۳۹۵ ,بیشترwww ,۰۹استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۰۹ ب اطلاعات ,khobyar comاستخدام ,اطلاعا
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017