استخدام خوبیار

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ استخدام خوبیار خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان استخدام خوبیار برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 9 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان شنبه - 9 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام شرکت نیتاران – استخدام همکار خانم در۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام کارشناسی ارشد و ا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام فروشنده خانم باتجربه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام پیک نیمه وقت ظهر و تمام وقت۱۳۹۵/۱۱/۰۹
دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام سالن کار خانم وآقا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تعدادی پیک موتوری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام راننده بدون اتومبیل در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام باما در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام پزشک عمومی جهت جنوب کشور در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تعدادی پیک نیمه وقت در تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تا ی ۱۰۱۰مشهد۱۳۹۵/۱۱/۰۹
دعوت همکاری ین دارای ۳ سال سابقهرشت۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت آژانسیبیرجند۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام بیرون بر تستشیراز۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام استخدام شرکت صنایع غذایی آی درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تا ی الهیهشیراز۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تعدادی مزدی دوز چرخکار، درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام چند نفر چرخکار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام تا ی تلفنی مهرشاد در فارسشیراز۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استنخدام نیروی خانم جهت کارگاه تولیدی باسلوق پزیقم۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام راننده تا ی الهیهشیراز۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استخدام دو نفر چرخکار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۰۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 9 بهمن ماه 1395 - ۰۹استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,تا ی ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,راننده ,۰۹استخدام تعدادی ,۰۹استخدام راننده ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۰۹استخدام تا ی ,اطلاع?
استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 9 بهمن ماه 1395 ۰۹استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,تا ی ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,راننده ,۰۹استخدام تعدادی ,۰۹استخدام راننده ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۰۹استخدام تا ی ,اطلاع?
استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 11 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان دوشنبه - 11 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۱
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام شرکت تجاری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام شرکت تولیدی در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام مدیر فروش در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام ناخن کار ماهر ورنگ کار در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام پزشک خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام آشنا به امور پزشکی در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام فارغ حصیلان برق در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام بازاریاب تلفنی خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام شرکت معتبر در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام تعدادی سرایدار نگهبان در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام خانم جهت مطب در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۱

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام تعدادی مزدی دوز چرخکار، درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام تعداد محدودی پیک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام جویای کار- راننده جوان درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام یک اتوکار ماهر با درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام پرستار خانم جهت نگهداری درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام آقا (جوان) جهت فست فود در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام یک نفر آقا درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام نیرو جهت کار خدماتی و کافی شاپقزوین۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام یک نفر آقا درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام تعدادی راننده خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام بازاریاب خانم یا آقا،با درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استخدام حسابدار خانم ،با حداقل در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۱

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 11 بهمن ماه 1395 - ۱۱استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,شرکت ,۱۱استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,۱۱استخدام شرکت ,اطلاعات بیشترwww ,۱۱ ب اطلاعات ,اطلاعات ب?
استخدام های امروز تهران و شهرستان دوشنبه - 11 بهمن ماه 1395 ۱۱استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,شرکت ,۱۱استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,۱۱استخدام شرکت ,اطلاعات بیشترwww ,۱۱ ب اطلاعات ,اطلاعات ب?
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهارشنبه - 13 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان چهارشنبه - 13  بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۳
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام کارمند اداری خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام طراح و فتوشاپ کار ماهر در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام انبار دار جهت انبار کاشی در۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام نسخه پیچ ماهر در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام نقشه کش خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی فروشنده در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام بازاریاب فروش خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام کارشناس فروش خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام ناخن کار حرفه ای در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام صندوقدار خانم با تجربه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام کارشناس ودیپلم فنی ماشین در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۳

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی ویزیتورفعال خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
دعوت همکاری ین دارای ۳ سال سابقهاراک۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تا ی سرویس تعدادی در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام شرکت آوند پخش غرب توزیع درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام دو نفر همکار آقا درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام یک نفر نیروی جوان درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی نگهدار سالمند در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی چرخکار، وردست درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام همکارخانم در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی نیروی خانم و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام تعدادی مزدی دوز درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استخدام نمایندگی انحصاری سینا (سنجابک)رشت۱۳۹۵/۱۱/۱۳

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان چهارشنبه - 13 بهمن ماه 1395 - ۱۳استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,خانم ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,۱۳استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۱۳ ب اطلاعات ,۱۳استخدام کا
استخدام های امروز تهران و شهرستان چهارشنبه - 13 بهمن ماه 1395 ۱۳استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,خانم ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,۱۳استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,۱۳ ب اطلاعات ,۱۳استخدام کا
استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 17 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان یکشنبه - 17 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۷
 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام کارگر ساده دیپلمه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام کارگر ساده در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام رنگ کار، ناخن کار، ا تنشن کار در۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام برق خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام فروشنده خانم وآقا تمام وقت در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام بازاریاب با موتور یا ماشین در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام دندانپزشک با پروانه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام موسسه حقوقی پارسه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی مراقب خانم با تجربه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام کارمند فروش خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۷

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار مانتو درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار مانتو درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار وردست و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار ، وردست درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام نیروی فروش و حسابداری در نمایندگی ایرانقزوین۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار وردست چرخکار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام استخدام به تعدادی مشاور با درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام یک همکار خانم با درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار خانم و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار ، وردست درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام تعدادی چرخکار وردست و درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷
استخدام چند نفر همکار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۷

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 17 بهمن ماه 1395 - ۱۷استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,تهران۱۳۹۵ ,چرخکار ,خانم ,۱۷استخدام تعدادی ,تعدادی چرخکار ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,چرخکار وردست ,۱۷استخد?
استخدام های امروز تهران و شهرستان یکشنبه - 17 بهمن ماه 1395 ۱۷استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,تهران۱۳۹۵ ,چرخکار ,خانم ,۱۷استخدام تعدادی ,تعدادی چرخکار ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,چرخکار وردست ,۱۷استخد?
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 19 بهمن ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  - 19 بهمن ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۹
 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام تعدادی ناخن کار در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام بهیار – پرستار – تکنسین در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام خانم هنرمند در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام فروش با تجربه در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام تعدادی فروشنده خانم و آقا در۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام طراح و گرافیست در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام علاقه مندان به کار در۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام بازاریاب حرفه ای در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام شینیون کار ، رنگ ومش کار در۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام پزشک متخصص عمومی ،داخلی در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

 دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به یک نفر mdf کار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به دو نقاش خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام -۳ نفر کـانتر کـار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به چند نفر نیروی درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به تعداد محدودی پیک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به یک همکار خانم مجرد،جهت درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام به یک نفر اپراتور درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام نیازمند یک نفر همکار خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام فروشنده آقا تمام وقت در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام جهت رتبه بندی به یک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
استخدام شرکت پخش محصولات خوراک درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۹

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان - 19 بهمن ماه 1395 - ۱۹استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,در۱۳۹۵ ,تعدادی ,۱۹استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,خانم درهمدان۱۳۹۵ ,همکار خانم ,اطلاعا?
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 19 بهمن ماه 1395 ۱۹استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,در۱۳۹۵ ,تعدادی ,۱۹استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,اطلاعات بیشترwww ,خانم درهمدان۱۳۹۵ ,همکار خانم ,اطلاعا?
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 25 آبان ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  - 25 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۸/۲۵
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام بتعدادی پیک موتوری در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام راننده با وانت پیکان در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام فروشنده آقا با تجربه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام کارشناس بازرگانی در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام آشپز ماهر و باتجربه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام پزشک عمومی با شرایط ویژه در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام تعدادی بازاریاب خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام آقا بامدرک لیسانس در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام تکنسین حرفه ای ونیمه حرفه ای در۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام شرکت معتبر it در تهران۱۳۹۵/۸/۲۵

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام مدرس زبان درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام صنایع غذایی هزار چین تولید درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام یک نفر حسابدار خانم درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام یک نفر فـروشنده درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام بازاریاب حضوری و تلفنی در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام چند نفر پادو و درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
دعوت به همکاری ین جهت رتبه بندی باقزوین۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام یک همکار خانم نیازمندیم.میدان درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام  یک خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام حسابدارآشنابه در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام خانم مدرک مرتبط ۳سال در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام تعدادی نیروی کار درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵
استخدام یک نفر رویه درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۵

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان - 25 آبان ماه 1395 - ۲۵استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,بیشترwww ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۲۵استخدام تعدادی ,۲۵ ب اطلاعات ,khobyar comاستخ
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 25 آبان ماه 1395 ۲۵استخدام ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,خانم ,بیشترwww ,اصفهاناصفهان۱۳۹۵ ,اطلاعات بیشترwww ,بیشترwww khobyar ,۲۵استخدام تعدادی ,۲۵ ب اطلاعات ,khobyar comاستخ
استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 29 آبان ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  شنبه - 29 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۸/۲۹
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام راننده تحصیل کرده یابازنشسته در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام رنگ ومش وکوپ کاروناخن کار در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام # شغل خوب # در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام لیسانس و فوق دیپلم عمران در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تعدادی طراح حرفه ای خانم در۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تعدادی خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام شرکت بازرگانی معتبر در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام پیک موتوری شیفت ظهر در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تایپیست ماهر مسلط در تهران۱۳۹۵/۸/۲۹

استخدام استان ها 

استخدام غرفه گوشت فروشگاه اتما در مشهدمشهد۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام چند نفر راننده جهت درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تعدادی چرخکار ،اتو درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام صندوقدار خانم باتجربه،جهت کار درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام نیروی کار جهت سرو غذا در سلف سرویسقم۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام نیروی کار خانم با روابط عمومی بالارشت۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام صندوقدار خانم باتجربه،جهت کار درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تمام وقت خانم در شرکت پخشمشهد۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام بازاریاب حضوری و تلفنی در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام تعدادی چرخکار مانتو و درهمدان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام آژانس تلفنی سیمرغ در قمقم۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام اتوکد کار خانم در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۸/۲۹
استخدام نیروی ساده آقا در آشپزخانه سیناقم۱۳۹۵/۸/۲۹
ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com
عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 29 آبان ماه 1395 - ۲۹استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,نیروی ,۲۹استخدام تعدادی ,۲۹استخدام نیروی ,صندوقدار خانم ,خانم باتجربه،جهت ,۲۹استخدام صندوقد
استخدام های امروز تهران و شهرستان شنبه - 29 آبان ماه 1395 ۲۹استخدام ,خانم ,تهران۱۳۹۵ ,درهمدان۱۳۹۵ ,تعدادی ,نیروی ,۲۹استخدام تعدادی ,۲۹استخدام نیروی ,صندوقدار خانم ,خانم باتجربه،جهت ,۲۹استخدام صندوقد
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 2 آذر ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان  - 2 آبان ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۹/۰۲
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام تعدادی کارمندفعال خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام تعدادی کارمند اداری و فروش در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام کارمند فروش خانم یا آقا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام کارگر ساده در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام کارگر ساده آقا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام مدیر خانم یا آقا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام ۲نفر فرم زن با سابقه کار در۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام خانم آشنا به کامپیوتر در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام لیسانس ی پزشکی در تهران۱۳۹۵/۹/۰۲

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام تعدادی آقا با موتور درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام تعدادی راننده با درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام شرکت بازرگانی ترک سان درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام یک نفر همکارخانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام شرکتی معتبر،جهت پروژه بازرگانی خود درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام تعدادی خودرو در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام یک پیک موتوری درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام یک خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام دو نفر پیتزا کار درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام یک خیاط مبل خانم درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام سه نفر کارگر درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام شرکت پاک بهداشت نـوفــراز به درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲
استخدام دو نفر همکار آقا درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۲

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان - 2 آذر ماه 1395 - ۰۲استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,کارگر ,۰۲استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww ,۰۲استخدام خانم ,بیشترwww khobyar ,۰۲ ب اطلاعات ,اطلاعا
استخدام های امروز تهران و شهرستان - 2 آذر ماه 1395 ۰۲استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,کارگر ,۰۲استخدام تعدادی ,اطلاعات بیشترwww ,۰۲استخدام خانم ,بیشترwww khobyar ,۰۲ ب اطلاعات ,اطلاعا
استخدام های امروز تهران و شهرستان پنجشنبه - 4 آذر ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان پنجشنبه - 4 آذر ماه 1395

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام دانشجو جهت بازاری ربات تلگرام۱۳۹۵/۹/۰۴
 استخدام بازاریاب خانم جهت وب سایت۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام فروشنده آشنا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام صندوقدار خانم در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام مرکز جراحی و دیالیز مادر در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام راننده خانم وآقا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام صندوقدارخانم شیفت صبح وشب در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام پیک اتحادیه در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام موتور سوار جهت شیفت در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام دندانپزشک عمومی در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام کارمند فروش با تجربه بالا در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام راننده متاهل بدون اتومبیل در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام m imo dutti در تهران۱۳۹۵/۹/۰۴

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام استان ها 

استخدام یک بازاریاب خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام گرافیست و طراح در اسان رضویمشهد۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام تعدادی چرخکار مانتو و درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام یک نفر همکارخانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام ۴ نفر کارگر خانم درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام تعدادی نیروی خانم علاقمند درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام مدیر بازرگانی خانم،بازاریاب درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام جویای کار،خانم ۲۶ ساله درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام یک خانم جهت درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام بازاریاب حضوری با درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام برای کار در منزل مونتاژ هوای درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام تعدادی چرخکار مانتو درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴
استخدام ۴ نفر کارگر خانم درهمدان۱۳۹۵/۹/۰۴

ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

عنوان وبلاگ : استخدام خوبیار
منبع :
برچسب ها : استخدام های امروز تهران و شهرستان پنجشنبه - 4 آذر ماه 1395 - ۰۴استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,بیشترwww ,اطلاعات بیشترwww ,۰۴استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,چرخکار مانتو ,کارگر خانم ,اطلاعات بی
استخدام های امروز تهران و شهرستان پنجشنبه - 4 آذر ماه 1395 ۰۴استخدام ,درهمدان۱۳۹۵ ,تهران۱۳۹۵ ,خانم ,تعدادی ,بیشترwww ,اطلاعات بیشترwww ,۰۴استخدام تعدادی ,بیشترwww khobyar ,چرخکار مانتو ,کارگر خانم ,اطلاعات بی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017