سلام

دوستی دارم که با هم همسن هستیم و ٣ سال دوستیم یه جورایی خیلی م . اما دوستم ازدواج کرده و بچه داره از دو خانواده کاملا متفاوتیم، دوستم یه دختر با یه خانواده متوسط هست ، بعد ازدواج به شدت مشکل دارن ، خوابگاه زندگی میکنه چون واقعا پول خونه اجاره م ندارن ج و مخارج شون اونقدر سنگین که برای ید مواد غذایی قدرت ندارن اما من دقیقا برع م .

هر ماه طبق عادتم لباس می م این عادتمم از بچگی دارم دست خودم نیست ج های دیگه ام که دوستم اصلا نمیتونه رستوران و گردش و ید و ... دارم و متاسفانه قبلا که شرایطش نمیدونستم تعریف می و الانم یه اوقاتی جلوش از دهنم در میره .

حتی برای سلف رفتنم مشکل داشتیم چون غذای سلف میخوردم مریض میشدم از رستوران میگرفتم ولی تعارفش می هر جا میتونستم برای خودم خوراکی که میگرفتم برای اونم میگرفتم فرض کنید یه پول ساندویچ براش کلیه ، یه جزوه کپی !!! حتی دو هزار تومن براش خیلیه، ولی من ج و مخارجم خیلی خیلی بیشتر بود خیلی جاها جلوش پول ج نمی ولی دوستم باز بروم میاره که مثلا دوباره لباس یدی؟! چقدر ج میکنی!؟

یا ماشین دارم همیشه یه جوری میگه که انگار من یه بنز ا ین سیستم زیر پامه!! نمیخوام بهش ف بفروشم ولی من اینجورم خیلی ام پولدار نیستیم ولی دوستم خیلیی مشکل مالی دارن! در عین حال تو هر دوستی ای یه مشکلاتی هست ، ما نه اخلاقی بهم سازگاری نداریم نه فرهنگی نه شخصیتی و خیلی جاها هم با رفتاراش منو آزار داده ، منم اون اذیت ولی من نمیخوام دوستی مون رو بهم بزنم ، این حداقل وظیفمه که نسبت به هم نوعم دارم .

واقعا نمیخوام آدم پستی باشم! اصلا با ترحمم باهاش رفتار نمیکنم چون شخصیت قوی ای داره ، ولی یه سری دعوا هم داریم که نمیخوام بدی هاش رو بگم . واقعا نسبت به این شرایط عذاب وجدان دارم و عذابم میکشم نمیتونمم سبک زندگیم رو عوض کنم و نمیخوامم رهاش کنم اونم آدمی نیست که ظرفیت کمک رو داشته باشه .

چون یه لطف بزرگی بهش اما نشون داد که ظرفیت نداره چند بارم بهش پول دادم ولی درک نداره و کلا حق شناس ام نیست کلا آدم پر رویی هست .

دیگه این کار رو تکرار نمیکنم ولی میخوام در عین حال کمکش هم کنم .

لطفا راهنمایی کنید