ب مقام قهرمانی تیم گ فو توآ از پایگاه مقاومت بسیج مسکن مهر در مسابقات استانی در شهرستان فلاورجان را به تمامی ورزشکاران شهرستان نطنز تبریک عرض مینماییم.


ضمنا راهی برادر مجتبی حسن پور به مسابقات انتخ تیم ملی را به جامعه ی بسیج ورزشکاران شهرستان تبریک عرض می نماییم.


معاونت تربیت بدنی ناحیه نطنز