حضرت آیت الله معظم انقلاب ی عصر امروز (شنبه) در دیدار آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق و هیئت همراه، با ابراز سندی از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در عراق و انتخاب رئیس جمهور و نخست و مسئولان دیگر و ایجاد ثبات و استقرار، تأکید د: راه غلبه بر مشکلات و مقابله با توطئه های بدخواهان، حفظ اتحاد ملی در عراق، شناخت صحیح دوست و دشمن و ایستادگی در مقابل دشمن وقیح، تکیه بر نیروی جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت است.
۲

ادامه مطلب