ثواب ده حج و عمره

((هارون بن خارجه ))، گفت:

مردی از حضرت اباعبداللّه (ع ) سؤ ال کرد و من نیز آنجا حاضر بودم، سائل پرسید:

چه اجر و ثو است برای ی که حضرت حسین (ع ) را زیارت کند؟

حضرت فرمودند: خداوند متعال چهار هزار فرشته را به آن حضرت موکل کرده که جملگی ژولیده و غبار آلوده بوده و تا روز قیامت برای آن حضرت گریه می کنند.

عرض : پدر و مادرم فدایت شوند، از پدر بزرگوارتان نقل شده که فرموده اند:

ثواب زیارت حسین (ع ) معادل حج و عمره است؟

حضرت فرمودند: بلی، حجّ و عمره بعد تعداد حجّ و عمره را شمرد تا به ده حجّ و عمره رسید. [1]

پی نوشت

[1] ترجمه کامل ا یارات ص 522.

کلمات کلیدی