نگرانی سیاستمداران فرانسوی از حجاب اتحادیه دانشجویی

فرهنگ > دین و شه - مریم پوگوتو، اتحادیه دانشجویی در فرانسه که هفته گذشته با حجاب ی با شبکه تلویزیونی ام ۶، در یک مصاحبه ۱۴ ثانیه ای از تحصن های دانشجویی حمایت کرده، به خاطر حجاب ی مورد انتقاد سیاستمداران سکولار این کشور قرار گرفته است.

خبرگزاری «حوزه» به نقل از دیلی صباح نوشت:، امور داخلی فرانسه آ ین سیاستمداری بود که روز نسبت به محجبه بودن اتحادیه دانشجویی که هفته گذشته با حجاب ی توسط یک شبکه تلویزیونی مصاحبه کرده بود، ابراز شگفتی کرد.

جرالد کلمب یکی از چندین شخصیت و شناخته شده در فرانسه است که از محجبه بودن مریم پوگوتو، اتحادیه دانشجویی در سوربون پاریس انتقاد کرده است.

مریم پوگوتو اتحادیه دانشجویی جناح چپ، هفته گذشته در مصاحبه ای 14 ثانیه ای با شبکه تلویزیونی "ام. 6 "مصاحبه کرده و در این مصاحبه با حجاب ی از درخواست های دانشجویان متحصن در فرانسه حمایت کرده است. در این مصاحبه مخالفت دانشجویان به یک سیستم پذیرش جدید در اعلام شد.

اتحادیه دانشجویی تحصن های دانشجویان در چندین را نسبت به این سیستم را که گفته می شود یک سیستم بسیار گزینشی می باشد، مورد حمایت قرار داده است.

پوگوتو در مصاحبه با این شبکه تلویزیونی گفت: ما می خواهیم همه حق تحصیل داشته باشند، تا دانشجویان فرصت آنچه را می خواهند داشته باشند، اما متاسفانه ها ظرفیت و توانایی کافی را ندارند.

درخواست وی با برخوردها و انتقاداتی از سوی سیاستمداران سکولار فرانسوی مواجه شد که منتظر بودند از حجاب وی، به عنوان بهانه ای برای سرکوب دانشجویان استفاده کنند.

در این میان اتحادیه دانشجویی ضمن حمایت از دانشجوی محجبه گفت: پوگوتو مورد حمله قرار گرفته زیرا یک زن، یک مسلمان و یک دختر محجبه است و از همه مهمتر اینکه او یک دانشجو در مقام اتحادیه دانشجویی و مخالف سیاست های آن ها است.