رئیس جمهور در نامه شدیداللحنی خواستار برخورد با مسببان به هم خوردن سخنرانی علی مطهری شد و ضمن اینکه آن را مایه شرمساری خواند، دو را رسیدگی به آن کرد! رئیس مجلس هم به کمیسیونی برای پیگیری آن حادثه(!) یت داد! 150 مردم نسبت به بر هم زدن سخنرانی علی مطهری اعتراض د! 200نفر از های مجلس، در بیانیه ای از جریان مذاکرات هسته ای (که بیش از یک سال و نیم قبل و در دوره مجلس پیشین تمام شده بود) تشکر د! طرحی برای رسیدگی به دارایی ها و درآمدهای مسئولان و شفاف سازی آن، در مجلس رای نیاورد! بهداشت به عیادت محمدرضا شجریان رفت و از مردم خواست که برای او دعا کنند! رئیس جمهور از لغو کنسرت در نیشابور مکدر شد! امروز و در حالی که ایران عزادار حادثه قطار در استان سمنان است، مصاحبه استاندار سمنان و نگرانی وی درباره لغو سخنرانی ها، در صفحه اول یک رو مه زنجیره ای چاپ شد و....
اینها تنها چند نمونه از بخشی از مهم ترین دغدغه های تمردان و نمایندگان مجلس است! مروری بر اخبار نه ماه نخست سال جاری نشان می دهد روسای جمهور و مجلس و تمردان و نمایندگان، تا چه میزان پژواک درد دل مردم بوده اند و چقدر برای تسکین آلام آنها قدم برداشته اند.
اما به راستی مسئله چیست؟! آیا این مقامات از درد دل مردم خبر ندارند!؟ یا معتقدند همین دغدغه ها اصلی ترین درد دل مردم است!؟
چرا در حالی که مردم با ده ها مشکل اساسی و مبنایی دست به گریبانند، تی ها یاد کنسرت و آواز و سخنرانی هستند!؟ مثلا در همه این سال ها، یک بیانیه، یک سخنرانی، یک برنامه منسجم و عملیاتی از تی ها و مجلسی ها درباره رفع مشکل بیکاری دیده اید!؟ درباره رکود چطور!؟

ادامه مطلب