یکی نیست به این مهران مدیری بگه نخونه؟ داداش شما با سریالات به قدر کافی زدی تو کمر ملت، دیگه صداتو فشار نده تو مغزمون!

و یه چیز بی ربط: و چقدم همو تحویل می ... رن! مثلا وقتی یه بازیگر بمیره کل مملکتو می کنن عزاخونه. حالا انگار فقط اینا آدمن، یا فقط اینا هنرمندن، یا فقط اینا می میرن!