بسیاری از دانشجویان در هنگام ذخیره فایل پاو وینت و یا باز فایل پاو وینت با این مشکل روبرو می شوند که نسخه پاو وینت آنها با نسخه پاوپوینتی که می خواهند باز کنند، ی ان نیست یا تطابق ندارد. به همین دلیل توصیه می کنم که پاو وینت 2016 یا دقیقتر بگوییم آفیس 2016 را کنید. پاو وینت 2016 به شما کمک می کند که بتوانید تمام نسخه های قدیمی و جدید پاو وینت را به راحتی باز کنید و از مشکلات اشاره شده رهایی پیدا کنید. شایان ذکر است که پاو وینت 2017 وجود ندارد و آ ین نسخه پاو وینت همان پاو وینت و آفیس 2016 است.

در ادامه مطلب powerpoint 2016 را کنید.

ادامه مطلب