ما در موسسه گالوپ در طول بیش از پنج دهه به مطالعه بیش از صدها تیم کاری و میلیون ها کارمند، مدیر و سازمانی پرداخته ایم و دریافته ایم که تمرکز بر توسعه توانمندی افراد در مقایسه برای تلاش برای رفع نقاط ضعف شان رویکردی به مراتب موثرتر است. برای مثال ما فهمیده ایم افرادی که هر روز توانمندی های شان را به کار می گیرند، در مقایسه با دیگران، با احتمال بیش از سه برابر از کیفیت زندگی شان ابراز رضایت خواهند کرد و با احتمال بیش از 6 برابر به محیط کاری خود دلبستگی بالاتری نشان می دهند.

 

این مطالعات تاثیر مداخلات انجام شده بر عملکرد گروه های کاری را مورد سنجش قرار داد. در این مطالعه 49495 واحد ب وکار با 2/ 1 میلیون کارمند در 22 سازمان که در هفت صنعت مختلف فعالیت می د و در 45 کشور قرار داشتند، بررسی شدند. برای ارزی نتایج 6 معیار مورد استفاده قرار گرفت که عبارت است از: 1) فروش 2) سودآوری 3) دلبستگی مشتری 4) نرخ وج از سازمان 5) دلبستگی کارکنان 6) ایمنی.

 

به طور متوسط گروه های کاری که مداخلات مربوط به تقویت توانمندی را دریافت د در مقایسه با گروه های کنترل (که مداخلات توانمندی محور در آنها به میزان کم انجام شده بود یا اصلا انجام نشده بود) در تمام 6 معیار پیشرفت محسوسی را نشان دادند. 90 درصد گروه های کاری که مداخلات توانمندی محور به هر میزانی از کم تا زیاد در آنها انجام شده بود، مطابق ارقام زیر از خود پیشرفت نشان دادند که حتی مقادیر کم آن دستاورد قابل توجهی است:

 

·        ۱۰ تا 19 درصد افزایش در فروش

·        ۱۴ تا 29 درصد افزایش در سودآوری

·        ۳ تا 7 درصد افزایش در دلبستگی مشتری

·        ۹ تا 15 درصد افزایش در دلبستگی کارکنان

·        ۶ تا 16 امتیاز کاهش در نرخ وج از سازمان (در سازمان های با نرخ وج کم)

·        ۲۶ تا 72 امتیاز کاهش در نرخ وج از سازمان (در سازمان های با نرخ وج بالا)

·        ۲۲ تا 59 درصد کاهش در حوادث ایمنی

 

در این پژوهش، ما همچنین هفت الگوی برتر برای بهینه برنامه های افزایش توانمندی را کشف کرده ایم که در ادامه مروری بر آنها صورت گرفته است:

 

۱) با شروع کنید: گاهی اوقات برخی از واحدهای سازمانی به صورت منفرد اقدام به برگزاری برنامه های تقویت توانمندی می کنند که تاثیر محدودی در سطح سازمان دارد. اما وقتی این برنامه ها از سوی ان سازمان اولویتی راهبردی پیدا کنند، تغییرات واقعی به وقوع می پیوندند. برای مثال ما دریافته ایم که افزایش چندبرابری سودآوری زمانی با احتمال بالا رخ می دهد که ان ارشد سازمان، تقویت توانمندی زیرمجموعه های شان را در تمام سطوح سازمان با جدیت پیگیری می کنند.

 

۲) مدیران را وارد صحنه کنید: بهترین روش برای حداکثرسازی توانمندی های کارکنان، اقدام از طریق مدیران آنهاست. تقریبا از هر 10 کارمند هفت کارمند که معتقد است مدیر او بر توانمندی ها و نقاط مثبتش متمرکز شده است، دلبستگی کاری بالایی از خود نشان می دهد. برع وقتی کارکنان اعتقاد ندارند که مدیرشان بر توانمندی ها و نقاط قوت آنها متمرکز شده است، میزان دلبستگی کاری شان به میزان فاحشی افت می کند. همراستا بودن مدیر با برنامه های تقویت توانمندی ها امری حیاتی است، زیرا این مدیران هستند که در بالا کشیدن سطح توانمندی کارکنان مسوول هستند.

 

۳) آگاهی و اشتیاق را در سطح شرکت گسترش بدهید: وقتی مفاهیم توانمندی به درستی به کارکنان منتقل شود، آنها بیشتر توانمندی هایشان را به کار می گیرند. برای مثال یکی از شرکت های مورد بررسی که در زمینه خدمات مالی فعالیت می کند، پنج نقطه قوت هر کارمند را در محل کارش نصب کرده بود که باعث می شد کلیه کارکنان نقاط قوت همکاران شان را به یاد بسپارند. همچنین ان سازمانی باید راهبردهای ب وکارشان را در قالب مزیت های رقابتی که همان توانمندی های سازمان است با کارکنان شان در میان بگذارند. همچنین آنها نیاز دارند توانمندی های کارکنان را مورد تشویق قرار بدهند تا افراد برای نشان دادن نقاط قوت شان ترغیب شوند.

 

۴) موقع تشکیل تیم های پروژه به توانمندی های افراد توجه کنید: ان سازمانی نباید صرفا بر افزایش توانمندی کارکنان به صورت انفرادی متمرکز شوند، بلکه آنها باید موقع تشکیل تیم ها به استعدادهای ذاتی هر فرد نیز توجه کنند. مسوولیت ها باید بر اساس اینکه چه کاری با طبیعت هر فرد سازگاری بیشتری دارد به او واگذار شود. برای مثال، قرار دادن دو فرد به عنوان همکار که در حوزه توانمندی های شان با هم همپوشانی دارند، می تواند در تحقق اه تیم نقش مهمی داشته باشد.

 

۵) ارزی عملکرد افراد را بر پایه نقاط قوت شان سازماندهی کنید: در سازمان هایی که فرهنگ سازمانی بر مبنای رفع نقاط ضعف بنا نهاده شده است، حتی آن دسته از مدیران و ان سازمانی که علاقه مند به توسعه توانمندی های کارکنان شان هستند، مسیر دشواری را پیش روی خود می یابند. مدیران باید ارزی عملکرد را طوری سازمان دهی کنند که کارکنان را به به کارگیری استعدادهای شان تشویق کند و به آنها مسیر ارتقای توانمندی های شان را نشان بدهد. در همین راستا بیان روشن انتظارات و هدف گذاری قابل اجرا برای کارکنان امری ضروری است.

 

۶) شبکه ای از متخصصان حوزه توانمندی در سازمان ایجاد کنید: قهرمانان و پیشگامان یک سازمان در حوزه توسعه توانمندی ها آن دسته از کارکنانی هستند که نقشی کلیدی در حمایت از سایر کارکنان برای به کارگیری توانمندی های شان دارند. این افراد همچنین به پیشبرد برنامه های توسعه توانمندی در سازمان و حفظ انرژی مورد نیاز برای ادامه راه کمک می کنند. در بهترین ح ، این افراد می توانند موجب شوند که سازمان به سطوح عملکردی در کلاس جهانی دست پیدا کند. شناسایی و سازماندهی این افراد از سوی ان سازمان امری ضروری است.

 

7) فرهنگ توانمندی محور سازمان را با برندتان پیوند دهید: برندی که بتواند فرهنگ توانمندی محور سازمان را بازتاب بدهد، مسیرهای طولانی را برای موفقیت سازمان خواهد پیمود. چنین برندی نوع درستی از آدم های جویای کار را به سازمان جذب می کند، ضمن اینکه برای مشتریان نیز جذاب خواهد بود زیرا می تواند نقاط تمایز سازمان را نسبت به رقبا بهتر نشان بدهد.

 

مترجم: سید ساجد متولیان

منبع: دنیای اقتصاد