بدلیل ارتحال آیت آله هاشمی و تعطیلی مراکز آزاد جلسه دفاع در روز چهارشنبه برگزار نمی گردد.

تاریخ بعدی بزودی در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد . . .