امروز مسئولین یک مؤسسه خیریه محلی برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت به مدرسه آمدند، وسایل کمکی آنها شامل یک پکیج لوازم تحریر و مانتو بود، پکیچ لوازم تحریر را چند تا به زور به بچه ها دادند، مانتو هم نه جنسش خوب بود نه رنگش، رنگ لباس فرم بیشتر مدارس ما سرمه ای است، اینها رنگ زرشکی آوردند، دو تا دختر دوقلو داریم که اونها هم وضع خوبی ندارند و امروز غایب بودند، به زور سهم اونها را گرفتم... مدیر دبستان هم که همه کارهایش را مستند می کند بچه ها را جمع کرد و با انها ع گرفت، آخه این کارها ع گرفتن داره؟

چند توصیه به خیرین محترم

- لطفا شرایط را بررسی کنید و بعد اقدام به ید نماید.

-اگه لباس فرم مدارس تهیه می کنید خواهشا همرنگ سال باشه تا اگه دانش آموزی استفاده کرد نشه پیشانی سفید

-جنس خوب باشه جنس نایلونی هیچ فصلی قابل استفاده نیست.

-اگه امکان داره مقداری از کمکها به صورت نقدی در اختیار دانش‎ آموزان قرار گیرد.

-از آنجای که مدارس بودجه ندارد اگه برای جوایز شاگردان ممتاز و ایجاد فضای شاد هم خیرین اقداماتی انجام بدهند خالی از ثواب نخواهد بود.