فرار ۵۹۰۰ عضو از و احتمال عزیمت به افغانستان / در افغانستان تحرکاتی دارد. ما به عنوان کشورهای منطقه، وقتی از ش ت در و عراق ابراز سندی می کنیم باید مراقب باشیم و بررسی کنیم که ی های که زنده مانده کجا فرار کرده اند؛ این ۵۹۰۰ ی که از رقه فرار کرده اند الان کجا هستند؟ بدون شک یکی از جاهایی که ی ها تمایل دارند حضور داشته باشند افغانستان است؛ همین اخیراً نیروهای امنیتی ما موفق شدند درلوگر ۱۱ ی را دستگیر کنند.

کاریکاتور/ به کدام کشور عزیمت خواهد کرد!