ناهار رفتیم بیرون با این پسره مامانش اهل دله.پسره خوبی بود.باحال.از این بچه مایه دارایی که مثه ریگ پول ... ج میکنن بود.ماشینشم نمیدونم اسمش چی بود.بعد ناهار تو ماشین حدود 3 نخ سیگار مارلبورو کشید.از اینایی که پول براش بی اهمیت هست.از اینایی که تو یه خونواده 4 نفرشون 3 تاماشین زیر پاشونه.

تو فالورای اینستا یه پسره بود از پارسال تو نخش بودم.بعد ی ... ال اومد حرف زدیم بعد 3 روز تلگرام خواست ولی چون با این پسره هستم تلگرام پی ام ندادم بهش.با اینکه همیشه دلم میخواست رفاقت کنم باهاش.قدش 190. ... ی عمران خونده.قیافش خیلی خوبه.ولی این پسره قد و هیکلش خیلی معمولی قیافش هم خیلی معمولی.من ازش خیلی قشنگترم.ولی بیشتر به این پسره ... ی عمران میام تا این پسره که مامانش اهل دله.ولی اخلاقش خوبه.راحتم باهاش.از این بچه مایه دارای لوس نیست که خودشو چس کنه یا ب ... ره و باکلاس بازی دربیاره.همینشو خیلی دوست دارم.موندم چیکار کنم.

(خدایا شکرت)