بنام خالق هستی

اخلاق اجتماعی علامه سید محمد حسین طباطبایی(رحمت الله علیه)
بمناسبت روز بزرگداشت علامه

تکریم میهمان

در حدیث است که:
« أفضل الحسنات تکرمة الجلساء: برترین نیکی ها گرامی داشتن ه نان است. »
یکی از شاگردان علامه نقل د که ، بارها اتفاق افتاد که وقتی به محضرش رسیدم، ایشان شخصاً برایم چای آوردند و این برای من خیلی سنگین بود و هر چه اصرار که ایشان این کار را انجام ندهند، نمی پذیرفتند و چون اکثر اوقات ی در منزل نبود و اگر هم ی در منزل بود یک نفر بود که برای انجام کارها بیرون می رفت و لذا ایشان تنها می ماند و شخصاً اقدام به پذیرایی از میهمان می کرد، در هر حدی که میهمان بود.
ادامه مطلب