به نقل از روابط عمومی ، در پی اعطای نشان درجه یک فتح از سوی فرمانده معظم کل قوا به دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ایران، سرتیپ حاتمی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، طی پیامی این افتخار و موفقیت را به وی تبریک گفت.