چند وقت پیشا جو بهم گفت که وقتی یه پیام منفی به ناخودآگاهت میرسه، باید ۱۷ بار پیام مثبت به ناخودآگاهت بدی تا اون پیام منفی رو خنثی کنه.

شوخی شوخی بهم گفت "دوسِت ندارم"

مجبورش ۱۷ بار بگه دوسم داره تا اثر اون پیامش حنثی شه!!

حالا هر چی بهش میگم بگو دوسم نداری زیر بار نمیره :/