رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

... رایگان مقاله انگلیسی درباره نوآوری انرژی هسته ای با ترجمه فارسی


 عنوان فارسی مقاله:محیط های استراتژیک برای ابداع و نوآوری انرژی هسته ای طی نیم قرن آینده
 عنوان انگلیسی مقاله:strategic environments for nuclear energy innovation in the next half century

برای ... رایگان مقاله انگلیسی محیط های استراتژیک برای ابداع و نوآوری انرژی هسته ای طی نیم قرن آینده با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره نوآوری انرژی هسته ای با ترجمه فارسی - مقاله ,انگلیسی ,هسته ,نوآوری ,فارسی ,انرژی ,نوآوری انرژی ,انرژی هسته ,ترجمه فارسی ,مقاله انگلیسی ,رایگان مقاله ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره نوآوری انرژی هسته ای با ترجمه فارسی مقاله ,انگلیسی ,هسته ,نوآوری ,فارسی ,انرژی ,نوآوری انرژی ,انرژی هسته ,ترجمه فارسی ,مقاله انگلیسی ,رایگان مقاله ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره مدلسازی برنامه زمان اجرا با ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا
 عنوان انگلیسی مقاله:checkpointing and the modeling of program execution time

برای ... رایگان مقاله انگلیسی محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره مدلسازی برنامه زمان اجرا با ترجمه فارسی - مقاله ,انگلیسی ,زمان ,برنامه ,فارسی ,برنامه زمان ,ترجمه فارسی ,زمان اجرا ,رایگان مقاله ,سازی برنامه ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره مدلسازی برنامه زمان اجرا با ترجمه فارسی مقاله ,انگلیسی ,زمان ,برنامه ,فارسی ,برنامه زمان ,ترجمه فارسی ,زمان اجرا ,رایگان مقاله ,سازی برنامه ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره مسیری ... موجودی انبار در زنجیره تامین با ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:ادغام تصمیمات مکان ی ... ، مسیری ... و دارائی ها جهت رفع مشکل طراحی زنجیره تأمین دو هدفه با در نظر گرفتن ریسک
 عنوان انگلیسی مقاله:incorporating location, routing, and inventory decisions in a bi-objective supply chain

برای ... رایگان مقاله انگلیسی ادغام تصمیمات مکان ی ... ، مسیری ... و دارائی ها جهت رفع مشکل طراحی زنجیره تأمین دو هدفه با در نظر گرفتن ریسک با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره مسیری ... موجودی انبار در زنجیره تامین با ترجمه فارسی - مقاله ,انگلیسی ,زنجیره ,مسیری ,فارسی ,رایگان مقاله ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,زنجیره تأمین ,طراحی زنجیره ,رایگان مقاله انگلیسی ,طراحی زنجیره
... رایگان مقاله انگلیسی درباره مسیری ... موجودی انبار در زنجیره تامین با ترجمه فارسی مقاله ,انگلیسی ,زنجیره ,مسیری ,فارسی ,رایگان مقاله ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,زنجیره تأمین ,طراحی زنجیره ,رایگان مقاله انگلیسی ,طراحی زنجیره
... رایگان مقاله انگلیسی درباره مدل کمیت تولید اقتصادی با ترجمه فارسی


 عنوان فارسی مقاله:مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم
 عنوان انگلیسی مقاله:economic production quantity model with repair failure and limited capacity

برای ... رایگان مقاله انگلیسی مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید
برچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره مدل کمیت تولید اقتصادی با ترجمه فارسی - مقاله ,انگلیسی ,اقتصادی ,کمیت ,فارسی ,تولید ,کمیت تولید ,تولید اقتصادی ,ترجمه فارسی ,مقاله انگلیسی ,ظرفیت محدود ,کمیت تولید اقتصادی ,رایگان مقا
... رایگان مقاله انگلیسی درباره مدل کمیت تولید اقتصادی با ترجمه فارسی مقاله ,انگلیسی ,اقتصادی ,کمیت ,فارسی ,تولید ,کمیت تولید ,تولید اقتصادی ,ترجمه فارسی ,مقاله انگلیسی ,ظرفیت محدود ,کمیت تولید اقتصادی ,رایگان مقا
... رایگان مقاله انگلیسی درباره تقسیم بندی کشور بر اساس rfm با ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:بکار ... ری داده کاوی در تقسیم بندی کشور بر اساس مدل rfm
 عنوان انگلیسی مقاله:data-mining application for country segmentation based on the rfm model

برای ... رایگان مقاله انگلیسی بکار ... ری داده کاوی در تقسیم بندی کشوربا فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید
برچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره تقسیم بندی کشور بر اساس rfm با ترجمه فارسی - مقاله ,انگلیسی ,بندی ,تقسیم ,فارسی ,تقسیم بندی ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,بندی کشور ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره تقسیم بندی کشور بر اساس rfm با ترجمه فارسی مقاله ,انگلیسی ,بندی ,تقسیم ,فارسی ,تقسیم بندی ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,بندی کشور ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره high touch برای توسعه محصول با ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:های تاچ، طرحی ابتکاری برای توسعه محصول جدید در صنایع
 عنوان انگلیسی مقاله:high touch – an innovative scheme for new product development

برای ... رایگان مقاله انگلیسی های تاچ، طرحی ابتکاری برای توسعه محصول جدید در صنایع با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره high touch برای توسعه محصول با ترجمه فارسی - مقاله ,انگلیسی ,محصول ,توسعه ,فارسی ,برای توسعه ,توسعه محصول ,رایگان مقاله ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,برای توسعه محصول ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره high touch برای توسعه محصول با ترجمه فارسی مقاله ,انگلیسی ,محصول ,توسعه ,فارسی ,برای توسعه ,توسعه محصول ,رایگان مقاله ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,برای توسعه محصول ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره فرهنگ و تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی
 عنوان فارسی مقاله:فرهنگ و تجارت الکترونیک :  اولویتهای فرهن ... برای طراحی اطلاعات رابط
 عنوان انگلیسی مقاله:culture and e-commerce: culture based preferences for interface information design

برای ... رایگان مقاله انگلیسی فرهنگ و تجارت الکترونیک : اولویتهای فرهن ... برای طراحی اطلاعات رابط با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید
برچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره فرهنگ و تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی - مقاله ,انگلیسی ,الکترونیک ,فرهنگ ,فارسی ,تجارت ,تجارت الکترونیک ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,طراحی اطلاعات ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره فرهنگ و تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی مقاله ,انگلیسی ,الکترونیک ,فرهنگ ,فارسی ,تجارت ,تجارت الکترونیک ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,طراحی اطلاعات ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره سیستم نوآوری خورشیدی با ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:بررسی تجربی توسعه سیستم نوآوری خورشیدی در امارات متحده عربی
 عنوان انگلیسی مقاله:an empirical examination of the development of a solar innovation system in the united arab emirates

برای ... رایگان مقاله انگلیسی بررسی تجربی توسعه سیستم نوآوری خورشیدی در امارات متحده عربی با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره سیستم نوآوری خورشیدی با ترجمه فارسی - مقاله ,انگلیسی ,خورشیدی ,سیستم ,فارسی ,نوآوری ,سیستم نوآوری ,نوآوری خورشیدی ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,سیستم نوآوری خورشیدی ,را
... رایگان مقاله انگلیسی درباره سیستم نوآوری خورشیدی با ترجمه فارسی مقاله ,انگلیسی ,خورشیدی ,سیستم ,فارسی ,نوآوری ,سیستم نوآوری ,نوآوری خورشیدی ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,سیستم نوآوری خورشیدی ,را
... رایگان مقاله انگلیسی درباره شبیه سازی سیستم تولید پراکنده با ترجمه فارسی
 عنوان فارسی مقاله:مدلسازی و شبیه سازی سیستم تولید پراکنده با استفاده از نرم افزار هومر homer
 عنوان انگلیسی مقاله:modelling and simulation of distributed generation system using homer software

برای ... رایگان مقاله انگلیسی مدلسازی و شبیه سازی سیستم تولید پراکنده با استفاده از نرم افزار هومر با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره شبیه سازی سیستم تولید پراکنده با ترجمه فارسی - مقاله ,پراکنده ,انگلیسی ,تولید ,سازی ,شبیه ,شبیه سازی ,سیستم تولید ,تولید پراکنده ,سازی سیستم ,ترجمه فارسی ,سازی سیستم تولید ,سیستم تولید پراکند
... رایگان مقاله انگلیسی درباره شبیه سازی سیستم تولید پراکنده با ترجمه فارسی مقاله ,پراکنده ,انگلیسی ,تولید ,سازی ,شبیه ,شبیه سازی ,سیستم تولید ,تولید پراکنده ,سازی سیستم ,ترجمه فارسی ,سازی سیستم تولید ,سیستم تولید پراکند
... رایگان مقاله انگلیسی درباره شبیه سازی مونت کارلو راندمان انرژی خان ... با ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:افزایش ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خان ... : شبیه سازی پیشرفتهای بالقوه به روش مونت کارلو
 عنوان انگلیسی مقاله:increasing innovation in home energy efficiency: monte carlo simulation of potential improvements

برای ... رایگان مقاله انگلیسی افزایش ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خان ... : شبیه سازی پیشرفتهای بالقوه به روش مونت کارلو با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید
برچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره شبیه سازی مونت کارلو راندمان انرژی خان ... با ترجمه فارسی - مقاله ,مونت ,انگلیسی ,سازی ,انرژی ,راندمان ,راندمان انرژی ,شبیه سازی ,مونت کارلو ,ترجمه فارسی ,مقاله انگلیسی ,رایگان مقاله انگلیسی ,سازی پیشرفت
... رایگان مقاله انگلیسی درباره شبیه سازی مونت کارلو راندمان انرژی خان ... با ترجمه فارسی مقاله ,مونت ,انگلیسی ,سازی ,انرژی ,راندمان ,راندمان انرژی ,شبیه سازی ,مونت کارلو ,ترجمه فارسی ,مقاله انگلیسی ,رایگان مقاله انگلیسی ,سازی پیشرفت
... رایگان مقاله انگلیسی درباره فلیکر در شبکه نیروی کوره قوسی الکتریکی با ترجمه فارسی
 عنوان فارسی مقاله:تحلیل هارمونیک و فلیکر در شبکه های نیروی کوره قوسی الکتریکی
 عنوان انگلیسی مقاله:harmonics and flicker analysis in arc furnace power systems

برای ... رایگان مقاله انگلیسی تحلیل هارمونیک و فلیکر در شبکه های نیروی کوره قوسی الکتریکی با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره فلیکر در شبکه نیروی کوره قوسی الکتریکی با ترجمه فارسی - مقاله ,قوسی ,انگلیسی ,کوره ,شبکه ,فلیکر ,کوره قوسی ,نیروی کوره ,ترجمه فارسی ,قوسی الکتریکی ,رایگان مقاله ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره فلیکر در شبکه نیروی کوره قوسی الکتریکی با ترجمه فارسی مقاله ,قوسی ,انگلیسی ,کوره ,شبکه ,فلیکر ,کوره قوسی ,نیروی کوره ,ترجمه فارسی ,قوسی الکتریکی ,رایگان مقاله ,رایگان مقاله انگلیسی
... رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر تولید بر هزینه توسعه انتقال برق با ترجمه فارسی
 عنوان فارسی مقاله:پژوهش راجع به تاثیرات تولید توزیع شده بر هزینه توسعه انتقال برق : مطالعه موردی استرالیا
 عنوان انگلیسی مقاله:investigating the impacts of distributed generation on transmission expansion cost: an australian case study

برای ... رایگان مقاله انگلیسی پژوهش راجع به تاثیرات تولید توزیع شده بر هزینه توسعه انتقال برق : مطالعه موردی استرالیا با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر تولید بر هزینه توسعه انتقال برق با ترجمه فارسی - مقاله ,انتقال ,انگلیسی ,توسعه ,هزینه ,تولید ,هزینه توسعه ,توسعه انتقال ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,هزینه توسعه انتقال ,رایگان مق
... رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر تولید بر هزینه توسعه انتقال برق با ترجمه فارسی مقاله ,انتقال ,انگلیسی ,توسعه ,هزینه ,تولید ,هزینه توسعه ,توسعه انتقال ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,هزینه توسعه انتقال ,رایگان مق
... رایگان مقاله انگلیسی درباره برآورد تابش خورشیدی جهانی با ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:کاربرد مدلهای تجربی برای برآورد تابش های خورشیدی جهانی – پیشینه و مطالعه موردی
 عنوان انگلیسی مقاله:empirical models for estimating global solar radiation a review and case study

برای ... رایگان مقاله انگلیسی کاربرد مدلهای تجربی برای برآورد تابش های خورشیدی جهانی – پیشینه و مطالعه موردی با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نماییدبرچسب ها : ... رایگان مقاله انگلیسی درباره برآورد تابش خورشیدی جهانی با ترجمه فارسی - مقاله ,جهانی ,انگلیسی ,خورشیدی ,تابش ,برآورد ,خورشیدی جهانی ,برآورد تابش ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,رایگان مقاله انگلیسی ,کاربر
... رایگان مقاله انگلیسی درباره برآورد تابش خورشیدی جهانی با ترجمه فارسی مقاله ,جهانی ,انگلیسی ,خورشیدی ,تابش ,برآورد ,خورشیدی جهانی ,برآورد تابش ,مقاله انگلیسی ,ترجمه فارسی ,رایگان مقاله ,رایگان مقاله انگلیسی ,کاربر
چندین مقاله ترجمه شده گرایشهای رشته ... ی برق (مقالات isi)

لیست مقالات رشته برق بر اساس گرایش ها


برای مشاهده و ... پروژه های گرایشهای مختلف رشته ... ی برق روی دکمه مورد نظر کلیک کنید:تمامی مقالات رشته برق

گرایش های رشته برق:

ترجمه مقالات برق الکترونیک

– گرایشهای رشته برق مخابرات:

ترجمه مقالات برق مخابرات

ترجمه مقالات مخابرات میدان

ترجمه مقالات سیستم های مخابراتی

ترجمه مقالات مخابرات رمز

فناوری اطلاعات و ارتباطات ict

– گرایشهای رشته برق قدرت:

ترجمه مقالات برق قدرت

مقالات الکتروتکنیک-برق صنعتی

ترجمه مقالات ماشینهای الکتریکی

ترجمه مقالات الکترونیک قدرت

– گرایشهای رشته ... ی کنترل:

ترجمه مقالات ... ی کنترل

ترجمه مقالات ابزار دقیق

– سایر گرایشهای رشته برق:

ترجمه مقالات ... ی هسته ای

ترجمه مقالات رشته ... ی پزشکی

ترجمه مقالات رشته بیوالکتریک

ترجمه مقالات ... ی هسته ای

ترجمه مقالات رشته مکاترونیک

 

  1. برای مشاهده لیست کامل مقالات ترجمه شده رشته  ... ی برق اینجا کلیک کنید
  2. برای ...  رایگان مقالات ترجمه شده رشته  ... ی برق اینجا کلیک نمایید
  3. انتخاب مقاله ترجمه شده رشته برق بر اساس گرایشهای ... ی برق
  4. انتخاب مقاله ترجمه شده رشته برق بر اساس موضوعات رشته ... ی برق
  5. برای مشاهده جدیدترین ترجمه مقالات رشته برق اضافه شده به آرشیو اینجا کلیک نمایید
برچسب ها : چندین مقاله ترجمه شده گرایشهای رشته ... ی برق (مقالات isi) - مقالات ,رشته ,ترجمه ,گرایشهای ,کلیک ,مقاله ,ترجمه مقالات ,مقالات رشته ,گرایشهای رشته ,مقاله ترجمه ,برق اینجا کلیک ,هسته ایترجمه مقالات
چندین مقاله ترجمه شده گرایشهای رشته ... ی برق (مقالات isi) مقالات ,رشته ,ترجمه ,گرایشهای ,کلیک ,مقاله ,ترجمه مقالات ,مقالات رشته ,گرایشهای رشته ,مقاله ترجمه ,برق اینجا کلیک ,هسته ایترجمه مقالات
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017