برج ایفل در شهر پاریس

ایرنا - پاریس - برج ایفل (به فرانسوی: tour eiffel) برجی ف ی در میدان شان دو مارس و در کنار رود سن واقع در شهر پاریس است. برج ایفل که امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته می شود، پربازدیدترین بنای جهان و یکی از شناخته شده ترین بناها در جهان است.ع : هادی نادری*11*

01 مهر 1396
13:24
ع : ایرنا
24 ع