- تو از حسین بن علی چه می دانی؟


- او مقتدای راحله است. این سببِ اول بار بود که او را دانسته ام.


- من یک بار او را دیدم که با اسیران نصرانی عیسی را به شفاعت گرفت که آشفتگی نکنند و بند از پایِ ایشان برداشت. هنوز هم این سخن در گوش است که فرمود «ما برای برداشتنِ بند آمده ایم، نه بند نهادن.»


- از او بسیار می گویند؛ و آنها که می گویند، چرا خودْ چون او نیستند؟ از دیالوگ های "روز واقعه" ،شهرام اسدی، ۱۳۷۳.

  نامه ی این را بهرام بیضایی در سال ۱۳۶۱ نوشت که در سال ۱۳۶۳ توسط انتشارات روشنگران و مطالعات ن چاپ شد.


پ.ن:

 ٭ از بیرون صدای عزاداری می آید. خواننده در رثای عباس، دلگیر می خواند. هوا ابری ست و باد می آید. آسمان انگار که بخواهد ببارد. هیراد می گفت من به خدا گفتم که باران ببارد!... گفته ام برف هم ببارد.

٭ عنوان از حافظ