عباسیان 09127045177 lawyer

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ عباسیان 09127045177 lawyer خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان عباسیان 09127045177 lawyer برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

در موصی له

موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است

وجود موصی له در زمان وصیت شرط است و موجود شدن ان در زمان فوت کافی نیست

وجود موصی له در زمان تملک موصی به نیز لازم است و فوت او پیش از قبول وصیت را باطل میکند مگر اینکه از وصیت نامه یا اوضاع و احوال چنین برآید که موصی میخواسته است ورثه موصی له را از موضوع وصیت منتفع گرداند

وصیت بر معدوم حتی به تبع موجود صحیح نیست و نباید ان را با وقف قیاس کرد

اهلیت تملک موصی له نیز در زمان انشا وصیت معتبر است و باید در زمان تملک نیز وجود داشته باشد

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : در موصی له - موصی ,وصیت ,زمان ,تملک ,وجود ,موجود ,تملک موصی ,زمان تملک ,وجود موصی
در موصی له موصی ,وصیت ,زمان ,تملک ,وجود ,موجود ,تملک موصی ,زمان تملک ,وجود موصی
ظهرنویس چک

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه شود دارنده باید ظرف 15روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یه نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور وجه ان را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد شد

امضا خالی پشت چک :در مورد اینکه ی پشت چک را امضا می کند و هیچ قیدی ذکر نکرده است اختلاف است که ایا ضامن محسوب میشود یا ظهرنویس که نظر غالب این است که ظهرنویس محسوب میشود

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : ظهرنویس چک - ظهرنویس ,مطالبه ,تاریخ صدور
ظهرنویس چک ظهرنویس ,مطالبه ,تاریخ صدور
کف چیست

کف عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را بر عهده میگیرد

متعهد را کفیل و شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له گویند

تفاوت اصلی عقد ضمان با کف در این است که در ضمان تعهد بر دین مدیون است و در کف بر احضار او پس کف را نباید سبب انتقال دین شمرد زام کفیل به پرداخت دین نتیجه تخلف او در وفای به عهد است

کف عقد تبعی است و با انحلال و سقوط تعهد اصلی از بین می رود

کف به رضای کفیل و مکفوب له واقع میشود

اثر کف نسبی و محدود به رابطه دو طرف عقد است و هیچ تعهد اضافی برای مکفول به وجود نمی آورد و کفیل نیز هیچ سلطه ای بر او پیدا نمی کند

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : کف چیست - کف ,کفیل ,تعهد ,مکفول
کف چیست کف ,کفیل ,تعهد ,مکفول
مهلت اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای مقیم خارج دو ماه که نسبت به رای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ و نسبت به رای غی از تاریخ اتمام مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر میباشد .

اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ ا ین ابلاغ هر یک از دو حکم است

درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد

اگر جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود ان محاسبه میشود تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند اثبات شود

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : مهلت اعاده دادرسی - تاریخ ,مهلت ,دادرسی ,اعاده ,اسناد ,ابتدای ,اعاده دادرسی ,ابتدای مهلت ,تاریخ ابلاغ ,باشد ابتدای
مهلت اعاده دادرسی تاریخ ,مهلت ,دادرسی ,اعاده ,اسناد ,ابتدای ,اعاده دادرسی ,ابتدای مهلت ,تاریخ ابلاغ ,باشد ابتدای
انجام معامله معارض

اگر شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موحب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور کند در حکم کلاهبردار است

اگر در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات غیر منقول اجباری است حال اگر ی با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موحب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد مطابق رای وحدت رویه معامله معارض نیست

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : انجام معامله معارض - رسمی ,معارض ,نسبت ,معامله معارض ,رسمی اسناد ,رسمی معامله
انجام معامله معارض رسمی ,معارض ,نسبت ,معامله معارض ,رسمی اسناد ,رسمی معامله
قتل طفل از طریق رها

هرگاه ی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست در محلی خالی از سکنه است رها کند به شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم میشود و اگر در جایی که دارای سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم میشود و اگر این عمل سبب وارد امدن صدمه یا اسیب یا فوت شود علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش محکوم میشود

این جرم از مصادیق فعل ناشی از ترک فعل است

مهم نیست مرتکب قصد ورود صدمه به مجنی علیه داشته باشد یا خیر و صرف رها بتعث تحقق جرم است

نجات پیدا شخص رها شده از محل تاثیری در مسولیت مرتکب ندارد

تشخیص این که چه شخصی قادر به محافظت از خود نیست با توجه به شرایط و اوضاع و احوال شخص رها شده با دادگاه است

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : قتل طفل از طریق رها - است ,محکوم ,محکوم میشود
قتل طفل از طریق رها است ,محکوم ,محکوم میشود
تهاتر و شرایط تهاتر دو دین

تهاتر یعنی دونفر به هم مدیونند و هر دو دین ساقط میشود

تهاتر عمل حقوقی نیست بلکه واقعه ی حقوقی قهری است

برای تحقق تهاتر یک رکن اصلی لازم است با چند شرط رکن تهاتر عبارت است از تقابل دو دین یعنی دو دین باید در مقابل هم باشند

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : تهاتر و شرایط تهاتر دو دین - تهاتر
تهاتر و شرایط تهاتر دو دین تهاتر
شرط نتیجه

شرط نتیجه بعنی در ضمن یک عقد نتیجه یک عقد دیگر بیاید یا در ضمن یک عقد نتیجه یک ایقاع بیاید

پس شرط نتیجه دو نوع است

1.در ضمن یک عقد نتیجه یک عقد دیگر بیاید

مثلا خانه ام را فروختم صدمیلیون به شرط اینکه وکبل من باشی فلان کار را انجام دهی اول عقد بیع بود که خود بیع اثر دارد حالا در عقد بیع نتیجه وک امد

2.درضمن عقد نتیجه یک ایقاع بیاید

مثلا خانه ام را فروختم به مبلغ صد میلیون به شرط ان که طلبی را که از من داشتی ساقط شود که اینجا نتیجه ابرا امد که ابرا ایقاع است

شرط نتیجه نباید تشریفاتی باشد اگر تشریفاتی باشد باطل است چون شرط نتیجه باید فوری بیاید یعنی تا عقد منعقد شد شرط نتیجه باید فوری بیاید اگر تشریفاتی باشد شرط باطل ولی عقد صحیح است

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : شرط نتیجه - نتیجه ,بیاید ,تشریفاتی ,ایقاع ,است ,تشریفاتی باشد ,فوری بیاید ,باید فوری ,نتیجه باید ,بیاید مثلا
شرط نتیجه نتیجه ,بیاید ,تشریفاتی ,ایقاع ,است ,تشریفاتی باشد ,فوری بیاید ,باید فوری ,نتیجه باید ,بیاید مثلا
معاملات ممنوع مدیران ومدیر عامل شرکت

مطابق ماده 132 لایحه قانون تجارت معاملات ممنوع به شرح زیر است

1.تضمین تعهدات مدیران و مدیر عامل و اشخاص وابسته به انها توسط شرکت

2.اعطای وام یا اعتبار توسط شرکت به مدیران و مدیر عامل و اشخاص وابسته به انها

در قراردادهای ممنوع گروه نخست مدیران و مدیر عامل و اشخاص وابسته به آنها ذی نفع قرارداد هستند نه طرف قرارداد با شرکت

ولی در گروه دوم این اشخاص طرف قرارداد هستند زیرا قرارداد ضمانت بین ضامن و مضمون له بسته می شود در حالی که در فرض مورد بحث مدیران و مدیر عامل و اشخاص وابسته به انها مقام مضمون عنه دارند

این ممنوعیت دارای دو استثنا است

1.اشخاص حقوقی عضو هیان مدیره بدون محدودیت میتوانند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل کنند و شرکت میتواند دیون آنها را تضمین کند

2.بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری مجازند به کلیه اعضای هیات مدیره مدیرعامل و اشخاص وابسته به انها وام یا اعتبار اعطا کنند یا دیون انها را تضمین کنند به شرط انکه قیود و شرایطی که برای دیگران وجود دارد را رعایت کنند

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : معاملات ممنوع مدیران ومدیر عامل شرکت - اشخاص ,وابسته ,عامل ,مدیران ,انها ,قرارداد ,اشخاص وابسته ,مدیر عامل ,قرارداد هستند ,معاملات ممنوع
معاملات ممنوع مدیران ومدیر عامل شرکت اشخاص ,وابسته ,عامل ,مدیران ,انها ,قرارداد ,اشخاص وابسته ,مدیر عامل ,قرارداد هستند ,معاملات ممنوع
آرای قابل تجدید نظر
آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تحدید نظر است
در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد
کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی
حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد
احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند کارشناس که طرفین کتبا رای انها را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل تجدید نظر نیست مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای
قرارهای ابطال دادخواست یا رد داخواست که از داگاه صادر شود و قرار رد یا عدم استماع دعوا و قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد قابل تجدید نظر هستند
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : آرای قابل تجدید نظر - دعوا ,قابل ,تجدید ,راجع ,قابل تجدید ,دعوا قابل
آرای قابل تجدید نظر دعوا ,قابل ,تجدید ,راجع ,قابل تجدید ,دعوا قابل
شرایط دستور تخلیه

در صورتی که اجارنامه عادی تنظیم شده باشد و دو نفر شاهد آن را امضا کرده باشند و مهلت اجاره تمام شده باشد میتوان درخواست دستور تخلیه کرد

رسیدگی به درخواست تخلیه بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید

رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود

اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجرائیه ندارد وتوسط ابلاغ و اجرا می گردد مکلف است ان را ظرف 24ساعت به مستاجر ابلاغ کند و ظرف 3روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید

چنانچه در زمان دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه؛ مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و تقاضای مهلت کند مراتب دستور توسط اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش میشود مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استهمال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یکماه موافقت کند

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : شرایط دستور تخلیه - دستور ,تخلیه ,قضایی ,مستاجر , ,اجرای ,دستور تخلیه ,مقام قضایی
شرایط دستور تخلیه دستور ,تخلیه ,قضایی ,مستاجر , ,اجرای ,دستور تخلیه ,مقام قضایی
تامین دلیل

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای انان از قبیل تحقیق محلی و ب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن وامارات موجود در محل ویا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد میتوانند از دادگاه درخواست تامین انها را بنمایند مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحضه و صورت برداری از این گونه دلایل است

درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی ویا قبل از اقامه دعوا باشد

دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : تامین دلیل - تامین ,دلیل ,دادگاه ,تامین دلیل ,درخواست تامین
تامین دلیل تامین ,دلیل ,دادگاه ,تامین دلیل ,درخواست تامین
اقرارچیست و شرایط اقرار

اقرار عبارت است ازاخبار به حقی است برای غیر برضرر خود

اقرار واقع میشود به هر لفظی که دل بران نماید

اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است

اقرار شخص سفیه در امور مالی معتبر نیست

اقرار شخص ورش ته نسبت به اموال خود و بر ضرر طلبکاران نافذ نیست

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او معتبر است

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : اقرارچیست و شرایط اقرار - اقرار ,نیست ,نیست اقرار
اقرارچیست و شرایط اقرار اقرار ,نیست ,نیست اقرار
ابرا چیست

ابرا عبارت است از که داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند

ابرا تنها به اراده طلبکارواقع میشود ودر زمره ایقاعات است حتی اگر به انگیزه دست یافتن به پاداش و احسانی باشد

ابرا عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ ان تابع وجود دین است پس اگر پیش از وجود دین یا پس از سقوط ان واقع شود بی اثر است

ابرا ویژه سقوط حق دینی است نه عینی که با اعراض ساقط میشود

ابرا ضمنی با تسلیم اصل سند طلب به مدیون صورت میگیرد

شرط عوض در ابرا باعث معوض شدن ان و بطلان ابرا نمیشود

ابرا از دینی که سبب ان ایجاد شده نافذ است

ابرا به قصد فرار از دین در برابر طلبکاران قابل استناد نیست

ابرا یکی از انی که در مورد پرداخت طلب مسولیت تضامنی دارند باعث ابرا همه انان است مگر اینکه معلوم شود مقصود اسقاط رجوع و اقامه دعوا بر شخص معین است


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : ابرا چیست - ابرا ,است ابرا
ابرا چیست ابرا ,است ابرا
حقوق مردم در قانون اساسی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارندو رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها موجب امتیاز نخواهد بود

همه افراد ملت اعم از زن و مردی ان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین ی برخوردارند

حیثبت جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند

به طور کلی اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل 22قانون اساسی در عیر مواردی که قانون تجویز می نماید جایز نیست

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مور تعرض و مواخذه قرار داد

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : حقوق مردم در قانون اساسی - حقوق ,قانون تجویز
حقوق مردم در قانون اساسی حقوق ,قانون تجویز
موارد انحلال عقد وک

هرگاه متعلق وک از بین برود یا موکل عملی را که مورد وک است خود انجام دهدیا به طور کلی عملی که منافی با وک باشد بجا اورد وک منفسخ میشود

گاه عملی که منافی وک است موضوع ان را از بین نمیبرد ولی نشانه فسخ وک و راضی نبودن به کاری است که برای اجرای ان وک داده شده است مانند اینکه موکل برای وقف مالی وک دهد که پیش از ان وک در فروش داده است

پایان یافتن مدت وک نیز از موارد انحلال وک است

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : موارد انحلال عقد وک - وک ,عملی ,موارد انحلال
موارد انحلال عقد وک وک ,عملی ,موارد انحلال
معاوضه و احکام عقد معاوضه

معاوضه عقدی است که به موجب ان یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحضه این که یکی از ن مبیع و دیگری ثمن باشد

در موردی که کالای با پول مبادله میشود قاعده عرفی ان را بیع میداند

در فرضی که مبادله دو کالا با مبلغی سرانه انجام میشود معیار تمیز معاوضه از بیع قصد مشترک دو طرف است

در معاوضه ممکن است یکی از دو عوض یا هر دو عین باشند یا منفعت یا حق مالی

به نظر کاتوزیان تلف مبیع پیش از قبض در معاوضه نیز اجرا میشود و تلف هر یک از دو عوض عقد را منفسخ می کند

اما از نظر شهیدی تلف مبیع پیش از قبض در معاوضه اجرا نمیشود

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست

خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن ویژه عقد بیع است ودر معاوضه جاری نیست

معاوضه سهم شریک ملک با مال دیگری سبب ایجاد حق شفعه نیست

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : معاوضه و احکام عقد معاوضه - معاوضه ,میشود ,مبیع ,نیست معاوضه
معاوضه و احکام عقد معاوضه معاوضه ,میشود ,مبیع ,نیست معاوضه
تادیه ثمن

مشتری باید ثمن را در موعد ومحل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه کند

در موردی که موعد ومحل ثمن در عقد بیع معین نشده است عرف حاکم بر رابطه دو طرف است

در فرضی که عرف نیز حکم معینی ندارد یدار باید ثمن را نقدبپردازد

دربیع اقساط ظاهر این است که مهلت و اقساط به سود یدار مقرر شده است و او می تواند از این امتیاز بگذرد و ثمن را نقد بپردازد

محل تادیه ؛در صورت سکوت دو طرف و فقد وابهام عرف ؛محل وقوع عقد است

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : تادیه ثمن - تادیه ,موعد ومحل
تادیه ثمن تادیه ,موعد ومحل
دعاوی طاری

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه میشود دعوای طاری نامیده میشود این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در انجا اقامه شده است

دعوای طاری دررصورتی که خواهان اصلی علبه خوانده اقامه کند دعوای اضافی وچنانچه خوانده علیه خواهان اقامه کند دعوای متقابل هرگاه شخص ثالث علیه اصحاب دعوا یا یکی از انها اقامه کند ورود ثالث و گر از سوی اصحاب دعوا یا یکی از انها بر ثالث اقامه شود دعوای جلب ثالث نامیده میشود

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : دعاوی طاری - دعوای ,اقامه ,ثالث ,اصلی ,طاری ,دعوا ,اصحاب دعوا ,دعوای اصلی ,دعوای طاری ,اقامه میشود ,ثالث اقامه
دعاوی طاری دعوای ,اقامه ,ثالث ,اصلی ,طاری ,دعوا ,اصحاب دعوا ,دعوای اصلی ,دعوای طاری ,اقامه میشود ,ثالث اقامه
دسترسی و شنود غیر مجاز

هر به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تد ر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5میلیون تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشود

هر به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6ماه تا 2سال یا جزای نقدی از10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : دسترسی و شنود غیر مجاز - میلیون ,مجاز ,مجازات محکوم ,میلیون ریال ,جزای نقدی
دسترسی و شنود غیر مجاز میلیون ,مجاز ,مجازات محکوم ,میلیون ریال ,جزای نقدی
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017