حق الناس گره کور زندگی

شریف ترین مخلوق خداوند که صاحب حق است انسان می باشد. به همین علت رعایت و نادیده گرفتن حق، ارتباط مستقیمی با عد خداوند دارد. حقوق مردم، برای خداوند بسیار با ارزش است تا جایی که خداوند از حق خود می گذرد اما از حق مردم نمی گذرد. این بیانگر این امر است که احترام به حقوق دیگران و ادای آن یکی از اساسی ترین اه ادیان آسمانی است.

قرآن کریم در آیات بسیاری مومنان را چه در باب مسائل اقتصادی و چه در باب حقوق اجتماعی دعوت به احترام به حقوق مردم نموده است .

حق الناس حقوقی است که انسان در رابطه با دیگران باید رعایت کند و رعایت ن حقوق دیگران باعث گرفتاری انسان در دنیا و قیامت می شود .

جعفر صادق(علیه السلام) می فرماید: ما عبدالله شیء افضل من اداء حقوق المومن؛ هیچ عبادتی بالاتر از اداء حق مومن نیست. (بحار/ج٧٤/ص٢٤٢)

بیشتر بخوانید:

yon.ir/htilk

 زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه