http://uupload.ir/files/olhk_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3.jpg

استرس چاقتان می کند؟

پژوهشی نشان داد اضطراب و نگرانی ناشی از کار و سایر انواع مشکلات با افزایش وزن مخصوصا در خانم ها در ارتباط است؛ اما فقط در افرادی که در ابتدای این پژوهش نیز دچار اضافه وزن بودند.

پریشانی احساسی و فیزیکی، میزان مصرف غذاهای چرب یا شیرین یا هر دو را افزایش می دهد. سطح بالای میزان کورتیزول در ترکیب با میزان زیاد انسولین، مسئول این شرایط در بدن هستند.

بیشتر بخوانید:

https://article.tebyan.net/375377