حاجیلو معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش:

قرارداد با بیمه آتیه سازان حافظ به مدت یک ماه تمدید شده است تا درباره وضعیت بیمه تکمیلی فرهنگیان به نتیجه برسیم

 برای تمدید بیمه تکمیلی فرهنگیان با سه شرکت بیمه ایران، معلم و آتیه سازان صحبت کرده ایم و اگر نتوانیم با نرخ و شرایط مورد نظر وزارتخانه با بیمه های تجاری به توافق برسیم قرارداد را با آتیه سازان تمدید می کنیم ضمن اینکه برای اینکه کاهش تعهد نداشته باشیم در حال رایزنی هستیم/تسنیم