سلیم بن قیس هلالی از قول عبدالله بن جعفر طیّار نقل می کند که گفت: من و حسن ع و حسین ع و عبدالله بن عباس وعمر بن أبی سلمه و أسامة بن زید، پیش معاویه بودیم. بین من و معاویه سخنانی مطرح شد و من به او گفتم: از رسول خدا ص شنیدم که می­ فرمود: من سزاوارترین مردم در س رستیِ مؤمنان هستم، حتی از خود آنان صاحب اختیارترم و بعد از من برادرم علیّ بن طالب ع از خود مؤمنان سزاوارتر بر س رستیِ آنان است و بعد از شهادت حضرت علی ع، فرزندش حسن ع سزاوارتر از مؤمنان در ولایت بر آنان است و بعد از شهادتِ او، حسین بن علی ع شایسته ترین مؤمنان برای ولایت است و هرگاه او به شهادت برسد فرزندش علی بن الحسین ع برای ولایت بر مؤمنان از خود آنان صاحب اختیاتر است و پس از او فرزندش محمد بن علی ع برای ولایت بر مؤمنان از خود آنان صاحب اختیارتر است.

ای حسین(ع) تو او را خواهی دید، سپس رسول خدا ص نام دوازده را که نُه نفر آنان از نسل حسین(ع) هستند به طور کامل بیان فرمود.

عبدالله بن جعفر پس از این سخنان گفت: پس از این روایت، من از حسن(ع) و حسین(ع) و عبد الله بن عباس و عمر بن أبی سلمه و أسامة بن زید خواستم که در مورد این حدیث شهادت دهند و آنان نیز نزد معاویه به نفع من شهادت دادند.

سلیم بن قیس هلالی می گوید: من این روایت را از سلمان و ابوذر و مقداد نیز شنیدم و آنها به من گفتند که این حدیث را از رسول خدا(ص) شنیده ­اند.[1]


[1] - خصال شیخ صدوق(ره)، ص 477، ح 41 / کتاب الفبای شیعه اسرار آل محمد(ص)، سلیم بن قیس هلالی، نشر آرام دل، ترجمه محمد اسکندری، حدیث شصت و هفتم، ص 364