پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی

در پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی تحقیقات در زمینه بازاری یکی از مراحل مهم در فرایند این نوع پایان نامه به حساب می آید. در این نوع پایان نامه تحقیق در بازار در فرایند تصمیم گیری نقش حیاتی و مهمی را ایفا می کند. بنابراین تهیه اطلاعات مناسب به منظور تجزیه و تحلیل صحیح, هدف اصلی در این نوع پایان نامه است. به طور معمول در تحقیقات بازاری ارتباط بین مصرف کنندگان، یداران، عامه مردم و مدیران بازاری از طریق تبادل اطلاعات فراهم می شود. در این نوع پایان نامه در انتها پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به منظور شناخت فرصت ها و تهدیدهای بازار اقدام به ارایه را ار در جهت ایجاد و یا اصلاح فعالیت های بازاری , درک بهتر رفتار مشتریان و پی بردن به عادات ید آنها در بازار می شود. در این نوع پایان نامه می خوانیم که با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی های دیجیتالی نظیر شبیه سازهای واقعیت مجازی، تجارت الکترونیکی و امکانات ارتباطی جدید در اینترنت امروزه تکنیکهای جدیدی برای جمع آوری نظرات افراد مورد استفاده قرار می گیرند. در پایان نامه ارشد مدیریت بهمجموعه این تکنیک ها و روش ها,  e-marketing researches گفته می شود. با گسترش استفاده از این تکنولوژی ها در تحقیقات بازاری ، امروزه شاهد آن هستیم که در بسیاری از پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی, کار تجزیه و تحلیل داده ها به تحلیل گران ارشدی که با این گونه تکنولوژی های آشنایی دارند، س می شود. مدیران بازاری و کارشناسان ارشد مدیریت بازرگانی به طور وسیعی از کامپیوتر ها، نرم افزارهای است اج داد ه ها ، اینترنت و موتورهای جستجو به منظور دستی به داده ها و پردازش آنها استفاده می کنند. 

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.24

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد مدیریت

مقاله isi