رابطه جدید ایران و برای مقابله با

شورای آتلانتیک روابط میان ائتلاف ایران و روسیه با گروه را تاکتیک جدید تهران و مسکو برای مقابله با ظهور و هم چنین حضور نظامی در افغانستان می داند.