احتمال حذف ۵ روز تعطیل از تقویم تعطیلات رسمی کشور

  احمد آبادی فراهانی عصر امروز در جلسه شورای بخش خصوصی با ت، گفت: بهتر است کمیته ای تخصصی مجزا و خارج از شورای گفت وگوی بخش خصوصی با ت تشکیل شود تا مصوبات شورا و موارد پی جویی در آن با دقت و سرعت بهتری اجرایی شود.

مردم قم در مجلس شورای ی گفت: در شورای گفت وگوی بخش خصوصی با ت نمایندگان قوای سه گانه حضور داشتند که مصوبات جلسه شورای گفت وگوی استان نیز می تواند مشکلات و معضلات پیش روی خود را به دبیرخانه شورای ملی ارجاع دهد تا مشکلات حاکمیتی که در این زمینه وجود دارد نیز از این طریق برطرف شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای ی در ادامه با اشاره به احتمال بازنگری در تعطیلات رسمی کشور عنوان کرد: بحث بررسی مجدد تعطیلات رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست پیگیری بوده که احتمال می رود در قانون جدید تعطیلاتی از قبیل: ۱۲ فروردین، ۱۵ داد و ۲۹ اسفندماه از روز های تعطیلی در سال های آینده حذف شود.